Roepingenzondag

Roepingenzondag.

Op zondag 22 april is het wereldwijd roepingenzondag. Deze dag bidden wij om mannen en vrouwen te helpen antwoorden op de roepende stem van God om zich in te zetten als werker in Gods wijngaard, bidt u mee?

Gebed om roepingen Heer Jezus, goede herder, wij danken U voor het wonder van Uw leven. Niet voor Uzelf hebt U geleefd, maar voor ons en met armen zo wijd uitgestrekt dat ze iedere mens omvatten, bracht U uw levensoffer op het kruis. U hebt ons geroepen als leden van uw Kerk in deze dagen; ons leven is U toegewijd. U bent de zin van ons bestaan, de toekomst die ons wacht. Wees ons nabij en schenk ons priesters, die hun leven willen geven om Uw voetsporen te volgen, Uw woorden te spreken; die als een ‘andere Christus’ in de Eucharistie Uw offerende liefde aan ons geven; die leiding geven in de Kerk als goede herders naar Uw beeld en naar Uw hart. Heer Jezus, op de voorspraak van Maria, Uw moeder en moeder van de Kerk, vragen wij U: geef ons heilige priesters, die met de hulp van Uw genade ons sterken om deze wereld te maken tot een plaats waar Uw liefde kan wonen; om door U en met U de weg te blijven gaan naar de Vader. Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons. Heilige Willibrord, bid voor ons. AMEN.

pastor Anton M.M. Overmars pr.

Na de viering op zondag 22 april, wordt er een deurcollecte gehouden, om deze mannen en vrouwen te ondersteunen in hun roeping. Hartelijke dank voor uw bijdragen.

 

 

Terug