Vanaf december wijziging tijd Eucharistieviering op vrijdag

Vanaf de maand december zal de vrijdagavondviering verplaatst worden naar de ochtend. Aanbidding, gelegenheid tot biecht en Rozenkrans bidden kunt u dan vanaf 9.00 uur en aansluitend is de Eucharistieviering op vrijdag om 9.30 uur in de dagkerk.

Daar het voor parochianen en priesters in de ochtenduren een betere tijd is.  Tevens is het in  het najaar en winter in de avond snel donker en is het weer ook slechter. Noteer de gewijzigde tijd dus even in uw agenda.

 

 

Terug