Gratis concert vocaal mannenkwintet ‘La Notte’ op 25 oktober

Locatie: Petrus en Pauluskerk Bergen
Datum: 25 oktober (tijdens de Bergense Kunst10Daagse)
Aanvang: van 16:00 uur tot ca. 17:00 uur
Toegang: gratis (vrijwillige bijdrage)

La Notte brengt op donderdag 25 oktober a.s. een programma rond ”verlichting”, met o.a. liederen van Schubert en Lassus. De vijf mannen zingen over wonderbaarlijke genezingen, over de dageraad en andere troostrijke momenten. Een uur vol mededogen en humor in liederen over de relatie tussen mens en omgeving.

Vocaal mannenkwintet La Notte

Het vocaal mannenkwintet La Notte, opgericht in 1989, ontleent zijn naam (‘de nacht’) aan het rijke repertoire van de 19e-eeuwse romantiek, een periode waarin nacht en maan frequent werden bezongen en het vocaal mannenkwartet tot grote bloei kwam. Dichters als Goethe, Schiller, Mathison en anderen leverden teksten die door componisten als Schubert en Mendelssohn op muziek werden gezet. Ook La Notte heeft veel van deze liederen op het repertoire.

Muziek uit de Renais­sance

Spoedig na zijn oprichting ging La Notte zich ook richten op muziek uit de Renais­sance. In 1996 werd het ensemble uitgebreid met een counter-tenor. Nu kon La Notte zich als kwintet ook volop bezig houden met Josquin des Prez, Monteverdi, Morales, Dowland en vele anderen renaissance-componisten. Regelmatig was het kwintet te horen op de podia van Oude Muziekfestivals, zoals die van Utrecht en Hoorn. In juni 2004 was La Notte in de gelegenheid een zeer leerzame workshop met het beroemde Hilliard Ensemble mee te maken.

Comedian Harmonists

Ook het welluidende, lichtvoetige genre van muziek uit de twintiger en dertiger jaren van de 20e eeuw (zoals bijvoorbeeld uitgevoerd door groepen als de Comedian Harmonists uit Duitsland en de Revellers uit de Verenigde Staten) krijgt al vele jaren een plaats op het repertoire.

La Notte treedt op bij gelegenheden van zeer uiteenlopende aard en verleent met regelmaat zijn medewerking aan concertseries. Het repertoire is in de loop der jaren zo uitgebreid geworden, dat programma’s met zeer verschillende thema’s kunnen worden geboden, zoals liefde, dood, water, natuur, royalty, eten, drinken, pelgrimage, dieren, lamentaties, wonderen etc.

Terug