Eerste Heilige Communie

In onze parochies van Bergen en Schoorl zal in 2018 de viering van de eerste Heilige Communie zijn op zondag 3 juni.

Je eerste H. Communie doen wil zeggen dat je als kind je voorbereid om de heilige Communie in de kerk te mogen ontvangen, de heilige Hostie waarvan Jezus zegt: dit is mijn Lichaam, gegeven voor jullie. In de evangelieverhalen kun je lezen dat Jezus kinderen graag ziet, tijd en aandacht voor ze heeft. Daarom mogen kinderen ook deelnemen aan de Communie vanaf een leeftijd, 7 jaar, dat ze kunnen aanvoelen dat de Communie iets bijzonders is.

De kinderen zullen tijdens een aantal middagen bij elkaar komen om zich voor te bereiden op hun eerste H. Communie. De bijeenkomsten zullen op een aantal woensdagen gehouden worden van 15.30 tot 16.30 uur en vinden afwisselend plaats in de ontmoetingsruimte van de kerk in Schoorl en de pastorie van Bergen. De kinderen krijgen een werkboek om in te werken tijdens de middagen en thuis. Er zal ook een uitstapje plaats vinden op zaterdagmiddag 14 april naar het heiligdom OLV ter Nood in Heiloo voor een catechesemiddag onder leiding van de zusters daar. De eerste bijeenkomst voor de kinderen zal 7 februari zijn in Schoorl.

Ook voor u als ouder zullen er enkele bijeenkomsten plaats vinden. De avonden voor de ouders zijn bedoeld om jullie samen met andere ouders ook iets te laten ervaren van het geloof, informatie aan te dragen en je uit te nodigen tot gesprek en verdieping. Onze filosofie is dat kinderen het beste voorbereid worden, door kerk en gezin samen: als jullie er ook mee bezig zijn, raken de kinderen meer gemotiveerd.

De eerste bijeenkomst voor de ouders zal plaatsvinden op woensdag 17 januari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in de kerk in Schoorl. De tweede avond zal zijn op woensdag 21 maart om 19.30 uur in de pastorie van Bergen.

Misschien is het goed dit nog te weten: ieder jaar zijn er ouders die de eerste communie een goede aanleiding vinden om de geloofsopvoeding van de kinderen op de gezinsagenda te zetten maar weten niet goed of hun kind wel mee mag doen omdat het niet gedoopt is. Uw kind is in dat geval ook van harte welkom en wordt met u voorbereid op zijn of haar doop vóór de eerste communiedag.

Als u vragen hebt, meer info wenst of gewoon behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, kunt u mij bellen 072- 581 2553 of mailen ppb@rkparochiebergennh.nl.

Terug