Catholicism: reis door kathedraal van ons geloof

Op 18 januari starten wij met de serie

CATHOLICISM
Dit is een cursus van 10 afleveringen van elk 50 min. op DVD die, zoals de taal van de titel al doet vermoeden, in de VS is gemaakt door Bishop Robert Barron. Een mooie gelegenheid om u in het geloof te verdiepen, hoe weinig of veel u ook al weet! De serie is Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling. Bij elke aflevering krijgt u een kleine handleiding die helpt om de rijke inhoud nog beter op te nemen.

Een kleine beschrijving
Catholicism spreekt door krachtige woorden en door schoonheid. Fr. Robert Barron neemt dit als uitgangspunt in zijn serie om ons mee te nemen op een tocht door het geloof. Een tocht door de kathedraal van ons geloof, om van binnenuit alles te gaan bekijken en op ons door te laten dringen, zoals ook glas-in-loodramen van binnenuit hun pracht in kleur en verbeelding laten zien. In deze serie zullen de krachtige woorden spreken van Jezus Christus, de Apostelen, de Kerkvaders, Kerkleraren, heiligen, dichters, en nog meer. Al deze mensen hebben door gebed, studie, reflectie, preken, poëzie en meer het Geloof verklaard en beschreven vanuit het hart van de Kerk. Op een andere, maar aanvullende manier, hebben artiesten, architecten, beeldhouwers, schilders en musici hun talenten gebruikt om de pracht van God en Zijn schepping uit te drukken en door te geven, alsook de glorie van het Evangelie, en het mysterie van de Kerk. “De functie van alle kunst,” zo schreef Paus Pius XII, “ligt eigenlijk in het doorbreken van de smalle en kronkelige omsluiting van het eindige, waarin de mens is ondergedompeld terwijl hij hier beneden leeft, en in het zorgen voor een raam naar het oneindige voor zijn hongerige ziel” (“De functie van de kunst” 8 april, 1952). Dit programma wil zorgen voor een raam naar het oneindige door een aantal van de mooiste kerken, beeldhouwwerken, en plaatsen van het Katholicisme te laten zien en erop te reflecteren. “Zielen veredeld, opgetild, en voorbereid door de kunst,” zo zei Pius XII, “zijn beter voorbereid om de religieuze waarheden en de genade van Jezus Christus te ontvangen.”

Jezus Christus openbaart de waarheid van God omdat Hij God is. Op deze manier is Christus de levende bron en het ultieme doel waar de schepping zich naartoe beweegt. Christus heeft geopenbaard dat de beweging naar hem zijn eigenlijk weg heeft door de Kerk – de geïnspireerde eindige realiteit die de ziel leidt en aanmoedigt om in gemeenschap te zijn met de Heer, die de Waarheid Zelf is. Catholicism presenteert de waarheid en schoonheid van het Geloof zodat iedereen zelf de Waarheid en Schoonheid van de Heer zal ontdekken.

De hele cursus of een deel meemaken?
Als u niet de hele cursus (10 bijeenkomsten) kunt meedoen, kunt u ook per onderwerp kijken of u komt. Een tip: kom in ieder geval voor de eerste twee afleveringen omdat die de basis leggen voor de rest van de serie. Maar het is natuurlijk zeer de moeite waard om de hele cursus te volgen. De serie start zowel in Schoorl in de ontmoetingsruimte als in Bergen in de pastorie.

Op donderdagmiddag van 14 tot 15.30 uur in Schoorl en op donderdagavond van 20 tot 21.30 uur in Bergen.

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden, alleen een vriendelijk verzoek u even per telefoon of email te melden op het parochiesecretariaat.

De data zijn:   18 januari, 1 februari,  15 februari, 1 maart, 15 maart, 5 april, 12 april, 26 april, 17 mei en ten slotte 31 mei.

Van harte welkom!!!!!!

Terug