Allerzielen 2018

Vrijdag 2 november: Allerzielen

Op vrijdag 2 november viert de Kerk de gedachtenis aan alle overledenen: Allerzielen. Het Benedictuskoor zal bij deze herdenkingsviering om 19.00 uur in onze kerk de zang verzorgen. Allerzielen (feest van alle zielen) is de dag waarop alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.  Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan. Tijdens de eucharistieviering worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd.

De viering van Aller­zielen is allereerst bedoeld de herinnering aan onze dier­bare doden te gedenken. Door gebed en offer helpen de leven­den de overledenen om hun uiteindelijke bestemming te bereiken: eeuwig gelukkig zijn bij God. Wij nodigen u van harte uit deze viering in onze kerk bij te wonen. Na afloop van de Allerzielenviering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie, in de Nieuwe Beuk.

Terug