6 mei: Pontificale viering van het Mirakel van Alkmaar

Voor het Alkmaars ontzet was het de gewoonte ieder jaar op de 1e dag van mei met het reliek van het Bloedwonder vanuit de Grote of St. Laurenskerk, via de processiepoort aan de oostkant van de kerk, in processie door de stad te gaan. Dit heeft vanaf 1573 niet meer plaats gevonden tot 2009. In dat jaar is het reliek weer even terug geweest op de plaats waar het wonderlijke verhaal zich afspeelt. Pas toen de kerk is overgedragen aan de gemeente werd dit weer mogelijk. De kerk en het Bloedwonder horen onlosmakelijk bij elkaar en maken deel uit van de cultuurhistorie van Alkmaar.

Ter gelegenheid van 500 jaar Grote Kerk van Alkmaar wordt op
zondag 6 mei om 11 uur, Pontificale Viering van het Mirakel van Alkmaar gevierd.
Voorganger: Mgr. Punt
Koor: Canticum Novum zingt de Krönungsmesse van Mozart

Let op: zondag 6 mei is er geen viering in de Petrus en Pauluskerk in Bergen

Komt u ook?

Vrijkaarten voor dit evenement zijn verkrijgbaar bij het pastoraal centrum van Bergen en Schoorl.

Het Mirakel van Alkmaar?

Alles over het ‘Het Mirakel van Alkmaar’ vindt u op deze websites:
www.alkmaarsecuyperskerk.nl/kerk/Mirakel.html
www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/17

Terug