Geachte parochiaan,

In een samenleving waarin mensen op zichzelf zijn aangewezen, vormen we als parochie van Bergen een gemeenschap waarin mensen altijd welkom zijn. Waar te midden van de toeristendrukte de kerk open staat om stilte en rust te vinden en God te ontmoeten.

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen en omzien naar elkaar.
Waar we willen nadenken over onze plaats en verantwoordelijkheid in deze vaak verwarrende wereld. Maar waar ook plaats wordt geboden aan culturele verenigingen van Bergen. Daarmee is de kerk van onschatbare betekenis!

De waarde van de kerk kan niet worden uitgedrukt in geld, maar de kerk kost wel geld. Ook in het nieuwe jaar gaan we verder met de vele activiteiten die nu eenmaal bekostigd moeten worden, zoals de pastorale werkzaamheden, de vieringen, catechese, onderhoud van het kerkgebouw, de verwarming etc.  Dit alles is mogelijk dankzij u.

We hopen dat onze kerk ook voor u van waarde is.  Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Bergen. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan het herstel van de gebrandschilderde ramen, de vrijwilligersmiddag maar ook attenties voor zieken, jubilarissen en vrijwilligers. Daar zijn we u erg dankbaar voor! Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook in de toekomst wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken.

Wij hopen van harte dat de kerk op uw steun kan rekenen met een (maandelijkse) bijdrage die bij u past.  We zijn blij met ieder bedrag, maandelijks of eenmalig, ongeacht de hoogte ervan. Maar als het kan, wilt u uw bijdrage verhogen? Uw steun komt volledig ten goede aan de lokale parochie.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL86 ABNA 0468821643 (ABN-AMRO bank)
t.n.v. RK Parochie H.H. Petrus en Paulus onder vermelding van: ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Het is vanaf dit jaar ook mogelijk om via een QR code digitaal een  donatie aan onze parochie over te maken. Scan de code met uw mobiel, doneer een bedrag naar keuze, betaal veilig via uw eigen bank.

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Namens de Locatieraad Bergen,
Ingrid van der Aart

Terug