versie 1.2, laatste update 19-05-2020
Wilt u dit formulier liever printen en inleveren bij het pastoraal centrum? Download hier het pdf-bestand »

Toestemmingsformulier verwerking persoonsgegevens

Betreft:

 • parochie H.H. Petrus en Paulus / H. Benedictus parochie uit Bergen
 • parochie H. Joannes de Doper parochie uit Schoorl

Waarom is uw toestemming nodig?

In verband met de AVG hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld voor mededelingen in de kerk, publicaties in nieuwsbrieven, ons parochieblad en communicatie met vrijwilligers onderling. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u hiervoor toestemming.

Onze parochies dragen zorg voor een correcte verwerking van deze persoonsgegevens naar de richtlijn van de AVG. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld om een goede communicatie met parochianen en geïnteresseerden te kunnen bewerkstellen. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Ja, ik geef toestemming voor…

… het verwerken en uitwisselen van mijn persoonsgegevens (zoals naam, adres, foto, telefoonnummer) en te publiceren voor onder meer:

 • het parochieblad (gedrukte versie en online) en nieuwsbrieven
 • bekendmakingen in de kerk, bijvoorbeeld misintenties of andere mededelingen
 • gebruik op websites van de parochies
 • het onderling uitwisselen met (andere) parochie vrijwilligers
 • op ander drukwerk, bijvoorbeeld posters in de kerk of informatieve gedrukte mededelingen

Intrekken toestemming

Deze toestemming is geldig tot wederopzegging. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken. Met ondertekening van deze verklaring gaat u akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals hierboven beschreven.

  * Voor personen jonger dan 16 is de handtekening van een wettelijk vertegenwoordiger vereist.

  RK Parochie Petrus en Paulus/Benedictus, Dorpsstraat 20, 1861 KW, Bergen
  Parochie H. Joannes de Doper, Heereweg 171, 1871 EE Schoorl