Ziekenzalving

Als iemand in levensgevaar verkeert, (langdurig) ernstig ziek is, terminaal ziek is of (op korte termijn) een zware, levensbedreigende operatie moet ondergaan, kunt u verzoeken om de toediening van het Sacrament van de Zieken (de ziekenzalving). Vroeger heette dit sacrament het Sacrament der Stervenden of het Heilig Oliesel en werd het op het allerlaatste moment toegediend; nu wordt dit Sacrament van de Zieken veel eerder en vaker toegediend.

U kunt hiertoe een afspraak maken met het Pastoraal Centrum, of met een priester. In geval van nood of van levensgevaar kunt u (24 uur per dag) contact opnemen met de pastorie en om een priester vragen voor de toediening van de ziekenzalving.

Terug