Huwelijk

Het huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk horen een priester of een diaken hierbij te assisteren. Voor het Sacrament van het Huwelijk kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of de kapelaan. Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie. Dit in verband met de vereiste (kerkelijke) administratie en de verplichte catechesecursus van bruidsparen. Daarbij kan in overleg ook gezocht worden naar de juiste liturgische invulling van de huwelijksinzegening.

Huwelijksjubilea

Indien u uw huwelijksjubileum in de kerk wilt vieren, wordt u verzocht contact op te nemen met het Pastoraal Centrum. U kunt daarbij uw wensen kenbaar maken. Denkt u daarbij aan een (eucharistie-)viering voor u en uw gezelschap of dat u en uw gasten uw huwelijksjubileum vieren in een reguliere (eucharistie-)viering.

Huwelijkscatechese

Ter voorbereiding op de viering van een kerkelijk huwelijk is het volgen van een huwelijkscursus voor aanstaande bruidsparen verplicht. In deze cursus wordt gesproken over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de rol van man en vrouw, de rol van gehuwden in de kerk, huwelijk en seksualiteit en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn. Voor deze gesprekken worden individuele afspraken gemaakt, dan wel een cursusgroep(je) samengesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug