Heilig Vormsel

Om het jaar worden ouders van kinderen èn kinderen/jongeren van eerste en tweede klas van het middelbaar onderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor het ontvangen van het Heilig Vormsel. Voorwaarde is dat de kinderen (katholiek) zijn gedoopt (en hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan). Dit catecheseproject is bedoeld voor de ouders als voor de kinderen/jongeren zelf. Het bereidt ouders èn kinderen (ieder apart) voor op het ontvangen van dit Sacrament. De feestelijke eucharistieviering waarin de bisschop (of zijn vertegenwoordiger) de kinderen het Heilig Vormsel toedient is altijd in het voorjaar (juni).

Hoewel de catechetische voorbereiding gescheiden is, wordt in de viering samengewerkt met de r.k. parochie van Schoorl en de Europese School in Bergen.
In 2019 hebben een aantal kinderen van de Europese School in onze kerk het Heilig Vormsel ontvangen.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug