Heilig Doopsel

Het Sacrament van het Heilig Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het Sacrament van het Heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de rooms-katholieke kerk. In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden. De bediening van het Heilig Doopsel kan zowel binnen een eucharistieviering plaatsvinden, als ook in een aparte doopviering. De zondag is daarbij de dag van voorkeur. Voor het Sacrament van het Heilig Doopsel kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of een van de kapelaans.

Doopsel (ouders van dopelingen) – Ter voorbereiding op de viering van het Heilig Doopsel voor pasgeboren kinderen zijn er enkele gesprekken met de (aanstaande) ouders, en eventueel de peetouders (peter/meter), over de viering van dit sacrament, de inhoud van dit sacrament, de geloofsopvoeding van kinderen, en de rechten en plichten die aan dit sacrament verbonden zijn. Voor deze gesprekken worden individuele afspraken gemaakt, dan wel een cursusgroep(je) samengesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug