Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden ouders en de kinderen van groep 4 van het basisonderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor de Eerste Heilige Communie. Ook kinderen uit groep 3 (die redelijk tot goed kunnen lezen) en/of kinderen uit groep 5 zijn van harte welkom. Voorwaarde is dat de kinderen (katholiek) zijn gedoopt. Heeft uw kind echter het Heilig Doopsel nog niet ontvangen dan kunt u uw kind uiteraard  alsnog laten dopen zodat hij of zij mee kan doen aan het project en ook de Eerste Heilige Communie kan ontvangen. Dit catecheseproject is bedoeld voor de ouders als voor de kinderen zelf. Het bereidt ouders èn kinderen (ieder apart) voor op het ontvangen van dit Sacrament. De feestelijke eucharistieviering waarin de kinderen voor het eerst de Heilige Communie ontvangen is altijd in het voorjaar (mei/juni).

In 2019 hebben een aantal kinderen van de Europese School in onze kerk hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug