Eerste Heilige Communie

Jaarlijks worden ouders en de kinderen van groep 4 van het basisonderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor de Eerste Heilige Communie. Ook kinderen uit groep 3 (die redelijk tot goed kunnen lezen) en/of kinderen uit groep 5 zijn van harte welkom. Voorwaarde is dat de kinderen (katholiek) zijn gedoopt. Heeft uw kind echter het Heilig Doopsel nog niet ontvangen dan kunt u uw kind uiteraard  alsnog laten dopen zodat hij of zij mee kan doen aan het project en ook de Eerste Heilige Communie kan ontvangen. Dit catecheseproject is bedoeld voor de ouders als voor de kinderen zelf. Het bereidt ouders èn kinderen (ieder apart) voor op het ontvangen van dit Sacrament. De feestelijke eucharistieviering waarin de kinderen voor het eerst de Heilige Communie ontvangen is altijd in het voorjaar (mei/juni).

1e H. Communie 2018.
In onze parochies van Bergen en Schoorl zal in 2018 de viering van de eerste Heilige Communie zijn op zondag 3 juni.

De eerste bijeenkomst voor de kinderen zal op woensdag 7 februari zijn in Schoorl van 15.30 tot 16.30 uur.
De eerste bijeenkomst voor de ouders zal plaatsvinden op woensdag 17 januari om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte in de kerk in Schoorl.

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug