Biecht

Sacrament van Boete en Verzoening

De relatie, die we hebben met God, de relatie, die we hebben met onze medemensen en de relatie, die we hebben met onszelf. Als we daar voldoende energie en tijd in investeren, is een belangrijke basisvoorwaarde vervuld voor een gelukkig en zinvol leven.

God wil ons hierbij helpen. Hij nodigt ons uit om bij Hem te komen met onze fouten en tekorten. Hij zal wegnemen wat tussen ons en anderen in is komen te staan. In het sacrament van Boete en Verzoening (biecht) ontvangen we Zijn vergevende liefde. Daardoor gesterkt kunnen we onszelf en de medemens weer onder ogen komen. We hebben de kracht en het vertrouwen ontvangen om vergeving te vragen of te vergeven en zo onze relaties te herstellen en te verdiepen. God nodigt u uit. De Kerk wil u bijstaan. U kunt er altijd een priester over aanspreken of telefonisch contact opnemen met een van hen.

Pastoor Franklin Brigitha
06 291 802 45

Terug