Pater
Diego R. Pildain

Pater Diego Pildain is geboren in Argentinië. Hij is in maart 2012 verhuisd naar parochie Bergen NH waar hij woonachtig is geweest in de pastorie. In 2015 in hij verhuisd naar de pastorie in Alkmaar.

E-mail: diegopildain@ive09.org
Telefoon: 072 531 58 31

Terug