Zangkoren

Zangkoren

De parochie beschikt op dit moment over één zangkoor wij hopen binnenkort weer over meer koren te beschikken.

Benedictuskoor

Het Benedictuskoor is het gemengd parochiële koor voor de Nederlandstalige gezangen,soms aangevuld met enkele Latijnse gezangen. Het koor telt zo’n 30 leden. Het verzorgt de gezangen tijdens de zondagsmis (1e en 3e zondag van de maand),maar ook tijdens huwelijken, jubilea en uitvaarten.

Muzikale leiding: organiste en dirigente
Repetitie: iedere vrijdag van 13.30 – 15.00 uur (in “De Nieuwe Beuk”)

Bestuur:
mevrouw I. Stam (voorzitter),
mevrouw G. Koopman (secretaris),
mevrouw A. de Waard (penningmeester),
Info: mevrouw I. Stam

Meer weten?

Wilt u meer weten of wilt u zicht aanmelden om (een keer) mee te zingen? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug