Vieringen

Beste parochianen,

Het is eindelijk zo ver! We hervatten de vieringen vanaf zondag 7 juni.

We begrijpen dat velen van u al in de startblokken staan om weer een viering bij te wonen maar helaas i.v.m. met de beperking van maximaal van 30 mensen (exclusief bedienaren) in de maand juni, moeten wij u vragen om u voor de maand juni vooraf aan te melden via het parochiesecretariaat via telefoon of mail. Vieringen op de vrijdagochtend zijn voorlopig nog niet mogelijk.

Wilt u een of meerdere vieringen bijwonen in de maand juni stuurt u dan een email met de vieringen van uw keuze naar ppb@rkparochiebergennh.nl u ontvangt dan van ons een bevestiging of er  nog een plaats vrij is. Of neemt u telefonisch contact op met het parochiesecretariaat bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 t/m 12.00 uur via telnr. 072 58 125 53.

 

Vieringen in de maand juni

Voor de viering van 7 juni kunt u geen plaats meer reserveren het aantal van 30 personen voor deze viering is bereikt.
Zondag 7 juni, Hoogfeest Heilige Drie-eenheid,  om 9.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel.
Voorganger: Pastoor Franklin Brigitha.
Aan de gelovigen zal nog geen communie worden uitgereikt.

Zondag 14 juni, Sacramentsdag, om 9.30 uur: Euchristieviering met Cantor.
Voorganger: Kapelaan Antonio Tocco.
Vanaf deze viering is  het uitreiken van de communie aan de gelovigen weer mogelijk, uitgezonderd communie op de tong.

Zondag 21 juni, Vaderdag, om 9.30 uur: Eucharistieviering met Cantor.
Voorganger: Kapelaan Antonio Tocco.

Zondag 28 juni, Patroonfeest H. Petrus en H. Paulus, om 9.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel.
Voorganger: Kapelaan Antonio Tocco.

 

Vieringen in de maand juli

U kunt de eucharistieviering weer bijwonen zonder hiervoor te reserveren. Er is wel een maximum van 100 personen per viering.

Zondag 5 juli, 14de week door het jaar, om 9.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel.
Voorganger: Kapelaan Antonio  Tocco.

Zondag 12 juli, 15de week door het jaar, om 9.30 uur: Euchristieviering met Cantor.
Voorganger: Pastoor Franklin Brigitha.

Zondag 26 juli, 17de week door het jaar, om 9.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel.
Voorganger: Pastoor Jan Jaap van Peperstraten.

 

Vieringen in de maand augustus

U kunt de eucharistieviering weer bijwonen zonder hiervoor te reserveren. Er is wel een maximum van 100 personen per viering.

Zondag 9 augustus, 19de week door het jaar, om 9.30 uur: Eucharistieviering met orgelspel.
Voorganger: Pastoor Jan Jaap van Peperstraten.

Zondag 23 augustus , 21ste week door het jaar, om 9.30 uur: Euchristieviering met orgelspel.
Voorganger: Kapelaan Antonio Tocco.

 

 

Reguliere vieringen ( op dit moment niet van toepassing)

Zondag 9:30 uur, Eucharistieviering
Vrijdag 9.30 uur, Eucharistieviering (dagkapel).

De eerste donderdag van de maand is er om 10.45 uur een eucharistieviering in verzorgingshuis “De Marke”, Saenehof.

Iedere 2de en 4de zaterdag van de maand om 17.00 uur  is er een Engelstalige viering in onze kerk in de dagkerk, uitgezonderd schoolvakanties, dan vervallen de vieringen.

Op het gebied van volksdevotie wordt het volgende aangeboden:
1. Op de vrijdag is er voorafgaand aan de Heilige Mis van 9.30 uur vanaf 9.00 uur aanbidding met gelegenheid tot biecht en Rozenkransgebed.
2. In de mei- en oktobermaand kunt u om 12.00 uur van maandag t/m donderdag de Rozenkrans bidden.
3. In de Veertigdagentijd is er iedere vrijdag om 15.00 uur de overweging van de Kruisweg.

Terug