Vieringen

Vieringen vanuit onze kerk alleen via RTV80

Beste gelovigen,

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.Alle publieke liturgische vieringen t//m Pinksteren zijn AFGELAST. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

Op vrijdagmiddag is er gedurende deze periode geen Kruisweg bidden in onze kerk.

De Mariakapel zal wel open blijven voor bezoek. Deze is dagelijks te bezoeken van 9.00 t/m 17.00 uur.

Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

De bisschoppen wijzen tevens op de mogelijkheid om thuis op de zondagen de Eucharistie op televisie te volgen. Onderstaand ziet u een overzicht van vieringen die vanuit onze kerk zullen worden uitgezonden op tv via RTV80. Op de andere zondagen kunt u via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 een viering volgen. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Wij verwachten dat deze maatregelen slechts van tijdelijke duur zullen zijn. De pastores vragen u dus dringend om uw medewerking en danken u voor uw begrip.

 

Vieringen in de maand april

Zondag 19 april (Beloken Pasen) Eucharistieviering via RTV80 (digitaal tv kanaal 44 van Ziggo)

Op Zondag 19 april om 9.30 uur zal via de regionale omroep RTV80 op televisie en via de website van RTV80 een rechtstreekse viering vanuit de R.K. Petrus en Pauluskerk te Bergen worden uitgezonden. Een viering die in het teken zal staan van hoop, troost en bemoediging in deze tijd waarin velen op welke wijze dan ook getroffen zijn door de Corona crises. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Wij nodigen u daarom allen van harte uit om deze viering vanuit huis via de televisie of  via de website van RTV80 bij te wonen. Het is niet mogelijk om de viering in de kerk zelf bij te wonen. U kunt RTV80 vinden op uw televisie op digitaal kanaal 44 van Ziggo of kijk live mee via de website www.rtv80.nl

 

Vieringen in de maand mei

Zondag 10 mei om 9.30 uur Eucharistieviering via RTV80  (digitaal tv kanaal 44 van Ziggo)

Op Zondag 10 mei om 9.30 uur zal via de regionale omroep RTV80 op televisie en via de website van RTV80 een rechtstreekse viering vanuit de R.K. Petrus en Pauluskerk te Bergen worden uitgezonden. Een viering die in het teken zal staan van hoop, troost en bemoediging in deze tijd waarin velen op welke wijze dan ook getroffen zijn door de Corona crises.  Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Wij nodigen u daarom allen van harte uit om deze viering vanuit huis via de televisie of  via de website van RTV80 bij te wonen. Het is niet mogelijk om de viering in de kerk zelf bij te wonen. U kunt RTV80 vinden op uw televisie op digitaal kanaal 44 van Ziggo of kijk live mee via de website www.rtv80.nl

 

HEMELVAART 

Donderdag 21 mei om 9.30 uur Eucharistieviering via RTV80 (digitaal tv kanaal 44 van Ziggo) ONDER VOORBEHOUD!

Op Donderdag 21 mei om 9.30 uur zal via de regionale omroep RTV80 op televisie en via de website van RTV80 een rechtstreekse viering vanuit de R.K. Petrus en Pauluskerk te Bergen worden uitgezonden. Deze viering is onder voorbehoud, wij laten u nog weten of deze doorgang zal vinden. Een viering die in het teken zal staan van hoop, troost en bemoediging in deze tijd waarin velen op welke wijze dan ook getroffen zijn door de Corona crises. Juist in deze tijd zijn en blijven wij aanwezig, bereikbaar en betrokken. Wij nodigen u daarom allen van harte uit om deze viering vanuit huis via de televisie of  via de website van RTV80 bij te wonen. Het is niet mogelijk om de viering in de kerk zelf bij te wonen. U kunt RTV80 vinden op uw televisie op digitaal kanaal 44 van Ziggo of kijk live mee via de website www.rtv80.nl

 

Reguliere vieringen ( op dit moment niet van toepassing)

Zondag 9:30 uur, Eucharistieviering
Vrijdag 9.30 uur, Eucharistieviering (dagkapel).

De eerste donderdag van de maand is er om 10.45 uur een eucharistieviering in verzorgingshuis “De Marke”, Saenehof.

Iedere 2de en 4de zaterdag van de maand om 17.00 uur  is er een Engelstalige viering in onze kerk in de dagkerk, uitgezonderd schoolvakanties, dan vervallen de vieringen.

Op het gebied van volksdevotie wordt het volgende aangeboden:
1. Op de vrijdag is er voorafgaand aan de Heilige Mis van 9.30 uur vanaf 9.00 uur aanbidding met gelegenheid tot biecht en Rozenkransgebed.
2. In de mei- en oktobermaand kunt u om 12.00 uur van maandag t/m donderdag de Rozenkrans bidden.
3. In de Veertigdagentijd is er iedere vrijdag om 15.00 uur de overweging van de Kruisweg.

Terug