Catechese

Het geloof van rooms-katholieken is kernachtig samengevat in de twaalf artikelen van het geloof. Tezamen vormen zij de geloofsbelijdenis, die ook wel het Credo wordt genoemd, dat letterlijk betekent: “Ik geloof”. Maar geloven is niet alleen geloven. Het is belangrijk om te leren wat het geloof inhoudt. Het is onze opdracht als hedendaagse christenen ons blijvend te informeren over wat ons geloof betekent voor onszelf en onze medemensen, om de kennis over ons geloof te vergroten. In de Kerk gebruiken we daarvoor het woord “geloofsonderricht”, dat uit het Grieks komt: katechesis. Om die reden wordt geloofsonderricht ook aangeduid als catechese. Ten behoeve van de catechese heeft de Kerk (midden jaren negentig) de “Katechismus” uitgegeven, waarin een overzicht wordt gegeven van de beginselen en voornaamste waarheden van de kerkleer.

Huwelijkscatechese

Zie huwelijk »

Volwasseneninitiatie

Mensen worden op verschillende momenten in hun leven op het pad van geloof gezet. Soms gebeurt dit op latere leeftijd. Speciaal voor deze mensen wordt een aparte catechesecursus georganiseerd. De persoon die te kennen heeft gegeven dat hij tot de Kerk wil overgaan wordt in de doopcatechese ‘geloofsleerling’ genoemd. Het verdient voorkeur dat volwassenen tijdens de Paaswake de drie sacramenten van initiatie ontvangen, d.w.z. het Heilig Doopsel, het Heilige Vormsel en de Heilige Communie.

Catechesecursussen

De parochie organiseert regelmatig catechesecursussen over diverse onderwerpen.

Meer weten?

Wilt u meer weten, een afspraak maken of een gesprek aanvragen met een van onze pastores? Neem dan contact op met het Pastoraal centrum.

Terug