Bestuur

Parochiebestuur, personele unie

Het parochiebestuur fungeert als dagelijks bestuur van de parochie. Het beheert de financiën van de parochie en draagt zorg voor een doelmatige aanwending. Het fungeert voorts als werkgever voor het personeel dat als werknemer in dienst is van de parochie. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. De leden van het parochiebestuur worden, op voordracht van de pastoor, voor een bepaalde periode door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam benoemd.

De regio Alkmaar bestaat uit de Sint Dominicusparochie uit Alkmaar, Sint Michaëlparochie uit Zuid Schermer, De Joannes de Doper parochie uit Schoorl en de H.H. Petrus & Paulusparochie/ H. Benedictusparochie uit Bergen NH..

Er is één parochiebestuur voor deze vier parochies, een z.g. personele unie. Daardoor kunnen de krachten gebundeld worden en van elkaars sterke punten gebruik maken. Graag stellen wij de leden van het parochiebestuur aan u voor:

Voorzitter: pastoor Franklin Brigitha

Vice-voorzitter: Jan Nagengast

Secretaris: Wilbert Groot

Penningmeester/: Jan Molenkamp

Algemeen bestuurslid: Jan Konijn

Algemeen bestuurslid: Stephan Rijnaarts

Algemeen bestuurslid: Dick Stoop

Algemeen bestuurslid: Piet Tamis

Contactgegevens parochiebestuur m.b.t. Bergen:
Adres: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN

E-mailadres: ppb@rkparochiebergennh.nl

Pastorale zorg:

De pastorale zorg voor de vier parochies in de regio Alkmaar is toevertrouwd aan de pastoor, hij wordt bijgestaan door pastoor Jan Jaap van Peperstraten en pastor Antonio Tocco.

Pastoor Franklin. E. Brigitha is de eindverantwoordelijk pastoor en richt zich met name op de gemeenschap opbouw. Hij was eerder werkzaam in de parochies H. Maria Sterre der Zee te Den Helder en de R.K. Parochie Texel. Pastoor Franklin is sinds vele jaren in Nederland actief als priester.

Pastoor Jan Jaap van Peperstraten is per 1 september 2019 benoemd tot pastoor in solidum in samenwerking met pastoor Franklin Brigitha  en richt zich met name op de geloofsopbouw. Pastoor Jan Jaap van Peperstraten was hiervoor werkzaam als pastoor van het samenwerkingsverband het Klaverblad waar hij werkzaam was vanaf 2015.

Pastor Antonio Tocco is per 1 september 2019 benoemd tot fulltime kapelaan met bijzondere aandacht voor het individuele pastoraat.

 

Pastoraal centrum

Zie Pastoraal Centrum »

Vrijwilligersoverleg

Tweemaal per jaar vindt er in de parochie een vrijwilligersoverleg plaats. Voor deze vergadering worden alle vertegenwoordigers van de diverse vrijwilligersgroepen uitgenodigd waarbij zij  de gelegenheid krijgen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en ideeën aan te dragen. Ook een vertegenwoordiger van het parochiebestuur en de pastores zijn bij dit overleg aanwezig.

De parochie hanteert het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van de Rooms Katholieke kerk. Dit impliceert ook dat voor bepaalde vrijwilligerstaken een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereist is. Nadere toelichting is te vinden op de volgende link www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid.

Contactgegevens vrijwilligersoverleg:

Adres: Dorpsstraat 20
1861 KW BERGEN
E-mailadres: ppb@rkparochiebergennh.nl

Terug