Beheer en overig

Wilt u een van de coördinatoren spreken neem dan contact op met het pastoraal centrum op telefoon: 072 581 2553

“De Nieuwe Beuk”

Zie nieuwe beuk »

Financiële commissie

De financiële commissie is ingesteld om het kerkbestuur te adviseren over het beheer van de financiën van de parochie.

Onderhoud

Het kerkgebouw dateert uit 1924 en heeft nog vele originele (kunsthistorische) kenmerken. Het wordt dagelijks gebruikt. Dat vraagt om een deskundig onderhoud van het gebouw. Dit geldt ook voor de omliggende terreinen.

Gebouwen

De werkgroep vastgoed/gebouwen is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en “De Nieuwe Beuk”: schilderwerk, groot onderhoud, technische aanpassingen e.d. Kleine technische aanpassingen worden veelal door vrijwilligers gedaan. Deze groep vrijwilligers heet: ‘de gouden handjes’.

Tuin

De terreinen rondom de kerk (de tuin aan de zijkant en voorkant en het parkeerterrein aan de zijkant) worden verzorgd door de werkgroep Tuin.

Coördinator: de heer T. Ooijevaar.

Kerkinterieur

Het interieur van de kerk wordt veel gebruikt. Eens per maand wordt het kerkinterieur gereinigd, het houtwerk geboend en het koper gepoetst. Een aantal vrijwilligers heeft zich in groepen verdeeld, zodat iedere groep ongeveer drie keer per jaar een ochtend of middag deze werkzaamheden verricht.

Coördinator: Secretariaat (072) 5812553

Communicatie

Waar mensen in gemeenschap samen zijn, wordt gecommuniceerd. Dit gebeurt mondeling en schriftelijk. De communicatie binnen onze parochie gebeurt tijdens de mededelingen die na afloop van een viering worden gedaan. Daarnaast zijn er de Kakoliet en de Petrus&Paulus Post en de website die u nu bezoekt.

Pastoraal centrum

Het Pastoraal centrum is eerste aanspreekpunt voor uw vragen. Zie ook Pastoraal centrum »

De Petrus & Paulus Post

De Petrus&Paulus Post is de nieuwsbrief van de parochie. De Petrus & Paulus Post informeert u over het liturgisch schema van de komende week (de vieringen), nieuws uit en over de parochie, wetenswaardigheden m.b.t. kerkelijke feesten. U vindt de nieuwste editie vanaf vrijdagavond achter op de tafels, maar ook op onze website. U kunt onze nieuwsbrief ook per email ontvangen, neemt u even contact met ons op als u onze nieuwsbrief per email wilt ontvangen. Het archief van de Petrus & Paulus Post vindt u hier »

De Klink

De Klink is het gezamenlijke parochiemagazine van en voor de parochies Bergen en Schoorl. Het magazine komt zes maal per jaar uit met informatie over beide parochies, christelijke feesten, een overzicht van de vieringen in de komende maanden en andere wetenswaardigheden. De Klink wordt gratis bij u aan huis bezorgd. Heeft u een vraag over de Klink, of over de bezorging, neemt u dan contact op met het Pastoraal centrumHet archief van het voormalig parochieblad van Bergen, De Kakoliet, vindt u hier »

Website

De website van de parochie is: www.rkparochiebergennh.nl. Op deze website vindt u informatie over onze parochie: het laatste nieuws, het actuele overzicht van de vieringen, de online-editie van de Petrus & Paulus Post en van deze parochiegids e.d.

Oecumene

Het woord ‘oecumene’ is afgeleid van het Griekse woord oikoumene, dat ‘bewoonde wereld’ betekent. In het begin werd in de Kerk hieronder verstaan de universele geloofsgemeenschap.Sinds de vorige eeuw verstaan we onder oecumene de weg waarbij de verschillende christelijke denominaties toegroeien naar eenheid, naar de una, sancta, catholica et apostolica ecclesia (ene, heilige, katholieke en apostolische Kerk). Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is er veel samenwerking tussen de rooms-katholieke Kerk en de protestantse kerken en geloofsgemeenschappen. Kern van de samenwerking is het geloof in de drie-ene God en in Jezus Christus als de Verlosser voor alle mensen.

Oecumenische samenwerking in Bergen

In Bergen is er een jarenlange samenwerking tussen de parochie en de gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) van de Ruïnekerk. Deze samenwerking is er vooral op het terrein van de diaconie (bijv. de samenwerking in het comité ‘Arme kant van Bergen’).

Oecumenische werkgroep Kerken solidair Bergen en Schoorl

Deze oecumenische werkgroep vraagt via acties, lezingen en cursussen aandacht voor thema’s rond armoede, gerechtigheid, vrede, vluchtelingen en heelheid van de schepping. De werkgroep ondersteunt ook het werk van het comité ‘Arme kant van Bergen’.

Info: de heer J. Hink
Wilt u contact opnemen met dhr. Hink neemt u dan even contact op met ons parochiesecretariaat ppb@rkparochiebergennh.nl  of bel op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur telnr. 072 58 125 53

Onderwijs

In Bergen is er één rooms-katholieke basisschool:
Matthieu Wiegmanschool
Zakedijkje 41, (072) 5894716,
m.wiegmanschool@saks.nl
mevrouw L.H.C.C.M. van Mierlo, directeur

 

Terug