Vrijwilligers

Om de liturgische vieringen goed te laten verlopen, maar ook om deze goed voor te bereiden e.d. zijn er diverse taken om de priester bij de diverse liturgische vieringen te assisteren. Denk hierbij aan de koster, de lectoren, misdienaars, enz.. Maar daarnaast zijn ook vele andere vrijwilligers nodig om onze parochie draaiende te houden.

Neem met ons contact op

Wilt u zich inzetten voor uw parochie dan kan dit op heel veel manieren en u bent van harte welkom. Iedere groep heeft zijn eigen coördinator waarmee u contact kunt opnemen voor meer informatie.

Wilt u een van de coördinatoren spreken neem dan contact op met het pastoraal centrum op telefoon: 072 581 2553, op werkdagen bereikbaar van 9.00 t/m 12.00 uur. U kunt zich daar ook opgeven als vrijwilliger(ster).

Kosters (m/v)

De koster is degene die de kerk gereed maakt voor de (liturgische) vieringen. Hij opent de deuren, luidt de klok, legt alle benodigde materialen gereed enzovoort. Na afloop ruimt de koster alles weer op en sluit hij af. Hij wordt geassisteerd door enkele vrijwilligers.

Lectoren (m/v)

Lectoren (m/v) zijn leken die tijdens de (eucharistie) vieringen een bijzondere taak verrichten. Zij lezen in de Dienst van het Woord de lezingen uit de Heilige Schrift voor. Daarnaast bidden zij de voorbede voor. Indien nodig assisteren ze bij het uitreiken van de Heilige Communie aan de gelovigen.

Acolieten en misdienaars (m/v)

Acolieten en misdienaars assisteren de priester bij het vieren van de eucharistie, zowel op zondag als doordeweeks. Kinderen kunnen na hun Eerste Heilige Communie misdienaar worden. Acolieten assisteren bij voorkeur bij uitvaarten, in deze vieringen verrichten Acolieten extra taken bijvoorbeeld als lector of als assistent bij het uitreiken van de Heilige Communie aan de gelovigen.

Collectanten (m/v)

Het Collectantencollege verzorgt, tijdens de zondagsvieringen de inzameling van de gaven van de gelovigen. Deze collecte vindt plaats bij de offerande als de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht voor de viering van de eucharistie. Op deze wijze sluiten de gelovigen zich bij deze offerande aan. Zo nodig verzorgt het Collectantencollege ook de deurcollecte (voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de Missie).

Parochieblad sorteren of bezorgen (m/v)

Een groep vrijwilligers komt 5 maal per jaar in de Jozefzaal of Nieuwe Beuk bij elkaar en maakt ons parochieblad de Klink gereed voor bezorging, zij voorzien het blad van een adressticker en sorteren deze op wijk. De adresstickers en andere benodigde materialen worden aangeleverd door het secretariaat.

Wilt u zich opgeven om ons parochieblad te bezorgen dan kan dit ook. U bezorgd dit dan 5 keer per jaar bij de mensen thuis.  Het wijkhoofd van uw wijk bezorgd de door u te bezorgen parochiebladen bij u thuis.  Het bezorgen van het parochieblad neemt niet veel tijd in beslag. Wij zijn al blij als u ons blad in  2 of 3 straten wilt bezorgen in Bergen.

Mensen met groene vingers gezocht (m/v)

Heeft u groene vingers dan is het aansluiten bij onze bloemengroep misschien iets voor u. Zij verzorgen bij toerbeurt de bloemen in de kerk. Wij hebben op dit moment twee bloemengroepen die om de maand de bloemen in de kerk verzorgen. Zij kopen en schikken de bloemen en zorgen dat deze ook tijdig water krijgen. Natuurlijk staat een kopje koffie voor u klaar.

Werkt u liever buiten dan kunt u lid worden van onze tuinploeg en helpt mee de pastorietuin te onderhouden. De tuinploeg komt iedere maandagochtend bij elkaar om de tuin te verzorgen en uiteraard een praatje met elkaar te maken en een kopje koffie te drinken.

Chauffeurs

Bent u in het bezit van een 5 deursauto en bent u bereid om parochianen naar een viering in onze kerk te brengen en na afloop weer thuis te brengen dan zijn wij op zoek naar u.

Gouden handjes

Bent u een goede klusser en wilt u helpen bij het onderhoud van de kerk, zoals timmerwerk of electra, dan bent u van harte welkom.

Kerkwerkers (m/v)

In onze parochie zijn er diverse groepen kerkwerksters actief die helpen met het schoonhouden van de kerk en het poetsen van het koper en zilver.  Iedere groep staat tweemaal per jaar ingedeeld.

Vrijwilligers voor Lichtjesavond

Iedere eerste woensdag van de maand augustus vieren wij in Bergen verlichtingsavond. Ook onze kerk is dan prachtig verlicht met omstreeks 1400 waxinelichtjes die in potjes staan te branden. Wilt u helpen met het klaarzetten en/of opruimen van de lichtjes dan bent u van harte welkom.

 

 

De parochie hanteert het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag van de Rooms Katholieke kerk. Dit impliceert ook dat voor bepaalde vrijwilligerstaken een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vereist is. Nadere toelichting is te vinden op de volgende link www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid.

 

 

Terug