Assistentie bij vieringen

Om de liturgische vieringen goed te laten verlopen, maar ook om deze goed voor te bereiden e.d. zijn er diverse taken om de priester bij de diverse liturgische vieringen te assisteren. Denkt u hierbij aan de koster, de lectoren, misdienaars enz.

Wilt u een van de coördinatoren spreken neem dan contact op met het pastoraal centrum op telefoon: 072 581 2553, op werkdagen bereikbaar van 9.00 t/m 12.00 uur. U kunt zich daar ook aanmelden als u koster, lector,  misdienaar/acoliet of collectant wilt worden.

Koster

De koster is degene die de kerk gereed maakt voor de (liturgische) vieringen. Hij opent de deuren, luidt de klok, legt alle benodigde materialen gereed enzovoort. Na afloop ruimt de koster alles weer op en sluit hij af. Hij wordt geassisteerd door enkele vrijwilligers.

Lectoren (m/v)

Lectoren (m/v) zijn leken die tijdens de (eucharistie) vieringen een bijzondere taak verrichten. Zij lezen in de Dienst van het Woord de lezingen uit de Heilige Schrift voor. Daarnaast bidden zij de voorbede voor. Indien nodig assisteren ze bij het uitreiken van de Heilige Communie aan de gelovigen.

Acolieten en misdienaars

Acolieten en misdienaars assisteren de priester bij het vieren van de eucharistie, zowel op zondag als doordeweeks. Kinderen kunnen na hun Eerste Heilige Communie misdienaar worden. Acolieten assisteren bij voorkeur bij uitvaarten, in deze vieringen verrichten Acolieten extra taken bijvoorbeeld als lector of als assistent bij het uitreiken van de Heilige Communie aan de gelovigen.

Collectanten

Het Collectantencollege verzorgt, tijdens de zondagsvieringen de inzameling van de gaven van de gelovigen. Deze collecte vindt plaats bij de offerande als de gaven van brood en wijn naar het altaar worden gebracht voor de viering van de eucharistie. Op deze wijze sluiten de gelovigen zich bij deze offerande aan. Zo nodig verzorgt het Collectantencollege ook de deurcollecte (voor een goed doel zoals bijvoorbeeld de Missie).

Coördinator: de heer H. Feld.

Terug