R.K. PAROCHIE H.H. PETRUS EN PAULUS/H. BENEDICTUS BERGEN (N.H.)

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. (…) Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

St. Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinte 1 Kor. 12,4-11