Doop

Het Sacrament van het Heilig Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het Sacrament van het Heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de rooms-katholieke kerk. In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden.

Lees meer over het Sacrament van het Heilig Doopsel »


Communicanten

Jaarlijks worden ouders en de kinderen van groep 4 van het basisonderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor de Eerste Heilige Communie. Ook kinderen uit groep 3 (die redelijk tot goed kunnen lezen) en/of kinderen uit groep 5 zijn van harte welkom.

In 2019 hebben een aantal kinderen van de Europese School in onze kerk hun Eerste Heilige Communie ontvangen.

Lees meer over het Sacrament van de Eerste Heilige Communie »


Huwelijk

Het huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk horen een priester of een diaken hierbij te assisteren. Voor het Sacrament van het Huwelijk kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of de kapelaan. Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie.

Lees meer over het Sacrament van het Huwelijk »


Overleden parochianen

Een uitvaart wordt zo veel als mogelijk naar de persoonlijke wensen van de overledene en de familie ingericht. Toch heeft de keuze voor een bepaald type kerkelijke uitvaart zijn beperkingen. Als gekozen wordt voor een Heilige Mis van Requiem houdt dit onder meer beperkingen in wat muziekkeuze betreft, of de ‘vrije invulling’ van de liturgie. Ook blijft het aantal sprekers beperkt.

De avond vóór de kerkelijke uitvaart kan een avondwake plaatsvinden. Een avondwake is een viering van Woord en gebed, waarbij wordt gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden.

Na afloop van een avondwake is er gelegenheid voor de aanwezigen om de nabestaanden te condoleren. De condoleance kan plaatshebben in het kerkgebouw of in de “Nieuwe Beuk”.

Lees meer informatie over de mogelijkheden voor een uitvaart in onze kerk

 


Niet kerkelijke uitvaart

Het is mogelijk om een uitvaart te organiseren in onze kerk. Uw uitvaartbegeleider kan voor de mogelijkheden contact opnemen met het secretariaat. Een orgel en een piano zijn aanwezig in de kerk. Tevens beschikt de kerk over een geluidsinstallatie voor het afspelen van muziek.