Doop

Het Sacrament van het Heilig Doopsel zet de weg open naar het Eeuwig Leven. Het Sacrament van het Heilig Doopsel maakt het verder mogelijk de zes andere sacramenten te ontvangen. Daarbij wordt de gedoopte ook lid van de rooms-katholieke kerk. In het algemeen worden pasgeboren baby’s na enkele weken gedoopt, maar ook volwassenen kunnen vragen om gedoopt te worden.

 

Lees meer over het Sacrament van het Heilig Doopsel »


Communicanten

Jaarlijks worden ouders en de kinderen van groep 4 van het basisonderwijs uitgenodigd deel te nemen aan het project voor de Eerste Heilige Communie. Ook kinderen uit groep 3 (die redelijk tot goed kunnen lezen) en/of kinderen uit groep 5 zijn van harte welkom.

Lees meer over het Sacrament van de Eerste Heilige Communie »


Huwelijk

Het huwelijk wordt door bruid en bruidegom aan elkaar toegediend; zij geven ten overstaan van de gemeenschap elkaar het jawoord. Namens de Kerk horen een priester of een diaken hierbij te assisteren. Voor het Sacrament van het Huwelijk kunt u een persoonlijke afspraak maken met een priester. Neem hiervoor contact op met het Pastoraal Centrum, of met de pastoor of de kapelaan. Wij adviseren u tijdig – minimaal zes maanden vóór de gewenste huwelijksdatum – contact te zoeken met de parochie.

Lees meer over het Sacrament van het Huwelijk »


Overleden parochianen