Locatieraad Bergen

Ter ondersteuning van het parochiebestuur en om alles inzake de praktische gang van zaken van de onderscheiden locatie te organiseren, zijn locatieraden ingesteld. Het bestuur van de parochie is verantwoordelijk, in goed overleg met de locatieraad van de parochie.

De afstemming van werkzaamheden tussen de locatieraad en het parochiebestuur geschiedt op een zodanige wijze dat het parochiebestuur de normale taken conform het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie uitoefent en de lokale gemeenschap daadwerkelijk de eigen dagelijkse gang van zaken kan regelen en organiseren.

De locatieraad legt verantwoording af aan het parochiebestuur, die eindverantwoordelijk is, heeft adviesrecht richting parochiebestuur en andersom heeft het parochiebestuur informatieplicht naar de locatieraad,

De locatieraad van Bergen is bereikbaar via  locatieraad@rkparochiebergennh.nl

Terug