Zondag 25 juli werelddag van grootouders en ouderen

In dit jaar, waarin er bij­zon­dere aan­dacht is voor Sint-Jozef en het gezin, heeft paus Fran­cis­cus ook aan opa’s en oma’s gedacht. Hij heeft er zelfs een nieuwe gebeds­dag voor in het leven ge­roe­pen. Voor­taan is de vierde zon­dag van juli ‘Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen’.

Dit eerste jaar is dat op zon­dag 25 juli. Die datum is niet wil­le­keu­rig gekozen, maar valt in de buurt van 26 juli: de feest­dag van Joachim en Anna, de groot­ou­ders van Jezus.

Volgens de paus is er te weinig aan­dacht voor ouderen en groot­ou­ders en vergeten we weleens de rijkdom van hun bijdrage aan het bewaren en door­ge­ven van onze wor­tels. “Ouderen her­in­ne­ren ons eraan dat ouderdom een geschenk is en dat groot­ou­ders de band zijn die ver­schil­lende gene­ra­ties met elkaar verbindt door de erva­ring van het leven en het geloof door te geven,” aldus paus Fran­cis­cus. Volgens hem wekt de Heilige Geest ook vandaag in gedachten en woor­den van wijs­heid van oudere mensen.

Bood­schap
De paus heeft ook een bood­schap voor de eerste Wereld­dag van groot­ou­ders en ouderen ge­schre­ven. Via onderstaande link kunt u de Nederlandse vertaling van deze boodschap lezen.

www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=8325

 

foto: Cottonbro

Terug