Zondag 25 april ROEPINGENZONDAG

Over de hele wereld wordt jaar­lijks op de vierde zon­dag van de Paas­tijd Roepingen­zon­dag gevierd. Deze dag wordt de ‘Zondag van de Goede Herder’ genoemd, omdat Jezus zich in het Evan­ge­lie van die dag omschrijft als de Goede Herder, die zijn leven geeft voor zijn schapen (vgl. Joh. 10, 11-18).

Het thema van dit jaar in Neder­land is: “Wees niet bang, kom dich­ter­bij”. Hiermee aan­slui­tend bij de actuali­teit van het afstand hou­den. Tot God, tot Jezus, hoeven we nooit afstand te hou­den, Hij is ons altijd nabij, als wij ons hart maar voor ons openen. Durven wij dat? Durven wij tot Hem te naderen? Durven wij Hem te vragen wat Gods plan is voor mijn leven? Weest niet bang! God wil je alleen maar volmaakt gelukkig maken. Welke roeping Hij ook met je voor heeft. Trouwen, priester, zuster, diaken, etc.

Op zondag 25 april is Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam en Roepingenpastoraat Bisdom Groningen-Leeuwarden voornemens om een online kloosterspeeddate middag te organiseren. Houdt u hiervoor de site www.jongekerk.nl in de gaten.

Op 24 mei,  2de Pinksterdag , zal er weer een jaarlijkse Onderscheiding Levenskeuzen voor jongeren van 16-28 jaar zijn. Meer informatie kunt u t.z.t. vinden op de website van het heiligdom www.olvternood.nl en op www.willibrordseminarie.nl

Het voortdurende gebed van de parochiegemeenschap is een belangrijk middel om roepingen te wekken. Daarnaast worden we als gemeenschap ook uitgedaagd om eens naar onze parochie en geloofsgemeenschappen te kijken. Zijn het vruchtbare bodems voor jonge mensen om hun roeping op het spoor te komen? Wat zou misschien anders en beter kunnen om tot die vruchtbare bodem te worden?

Laten wij samen onze gemeenschap maken tot een vruchtbare bodem waaruit roepingen voort kunnen komen. Maak jong en oud ontvankelijk voor Gods Roepstem en laten wij bidden dat God hen de kracht geeft om daar in alle eenvoud en deemoed op te antwoorden.

Na afloop van de viering op Roepingenzondag kunt u een gift geven, deze is bestemd voor de opleiding van priesters en diakens, van harte bij u aanbevolen.

Terug