Zondag 2 juni, De Stille Omgang van Bergen

De Stille Omgang van Bergen

In de nacht van 18 op 19 november in het jaar 1421 raasde een zware noordwesterstorm langs de Nederlandse kust. In paniek vluchtten de inwoners van het dorpje Petten de kerk binnen, in de hoop daar redding te vinden. Tevergeefs. Na het doorbreken van de zanddijk werd de kerk verzwolgen door de ziedende zee. De ramp kostte het leven aan 400 Pettenaren. De dag na de ramp nam de schout van Bergen, Joannes de Prucen, de schade op in zijn dorp. Tussen de wrakstukken en de kadavers lag tegen een slootkant een houten kistje, dat bij nadere inspectie enkele kerkschatten van de kerk in Petten bevatte, waaronder de ciborie, een kelk waarin de heilige hosties werden bewaard.

De pastoor van Petten, die als een van de weinigen bij toeval de ramp had overleefd, reisde af naar Bergen om de kerkschat in ontvangst te nemen. De heilige hosties werden uit dankbaarheid ter plekke genuttigd, het zeewater uit de kelk goot hij uit in een schotel die werd opgeborgen in de oude dorpskerk van Bergen, nu onder de naam Ruïnekerk in gebruik door de protestantse gemeente van Bergen. Toen de pastoor van Bergen een half jaar later, op een Pinksterdag in 1422, de schotel uit de kast haalde, bleek het zeewater verdwenen, in plaats daarvan lag er een dun laagje rode stof op de bodem. De pastoor vermoedde een wonder, dit kon niet anders dan het geronnen bloed van Christus zijn.

Het verhaal ging als een lopend vuurtje rond en van heinde en ver stroomden de pelgrims toe om te bidden tot wat al snel ‘het Mirakel van Bergen’ ging heten. En ze bleven komen, want wonder na wonder vond plaats na een belofte een pelgrimage naar Bergen te volbrengen. Zelfs gravin Jacoba van Beieren reisde naar Bergen af, paus Eugenius de vierde verleende een aflaat aan de parochiekerk. Op de plaats waar de ciborie was gevonden werd de kapel van het Heilige Bloed gesticht. In de Tachtigjarige Oorlog werden zowel de kapel als de dorpskerk vernield.

Pas in 1924 werd er een nieuwe RK-kerk gebouwd, waarin rechts van het priesterkoor een fresco van Jaap Min is te bewonderen met enkele scenes uit de legende van het Heilige Bloed. Na de wijding van de kerk werden ook de jaarlijkse processies in ere hersteld. Gert Hage/SLeM

Zondag 2 juni De zondag voor Pinksteren, lopen we weer de Stille Omgang van Bergen. Vertrek om 6.00 uur vanaf de Ruïnekerk.
We hopen dat de trouwe lopers weer aanwezig zijn, maar vooral dat velen zich bij ons aansluiten. Noteer de datum in uw agenda.

Terug