Zondag 2 februari Maria Lichtmis tevens Blasiuszegen

Zondag 2 februari is het Maria Lichtmis. Voorafgaand aan de viering van 2 februari zal pastoor Franklin daarom door hem gezegende lichtjes aan de parochianen uitdelen, deze zullen eerst worden ontstoken aan de Paaskaars. Hierna volgt een korte processie door de kerk.

De Blasiuszegen kunt u op zondag 2 februari na afloop van de Eucharistieviering ontvangen. Er is tevens gelegenheid om koffie te drinken achterin de kerk. De Blasiuszegen wordt in katholieke kerken ieder jaar gegeven op 3 februari. Volgens een middeleeuwse traditie is dit ritueel vooral bedoeld ter voorkoming van keelaandoeningen en andere kwalen. Dit jaar kunt u de Blasiuszegen op 2 februari in onze kerk ontvangen na afloop van de zondagsviering.

Sint Blasius
De Blasiuszegen is vernoemd naar de heilige Blasius. Het meest bekend is het verhaal waarin Blasius kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn keel dreigde te stikken. Deze vertelling zou ten grondslag hebben gelegen aan de Blasiuszegen in de vorm zoals we die nu kennen. Er wordt in veel katholieke kerken na de eucharistieviering de gelegenheid geboden om de Blasiuszegen te ontvangen.  De priester houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen.

De bedienaar bidt dan: Per intercessionem Santi Blasii liberet te Deus a malo gutteris et a quovis alio malo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’

Terug