Zaterdag 19 juni, open dag St. Bonifatiusinstituut

Op 19 juni 2021 or­ga­ni­seert de theo­lo­gische oplei­ding Boni­fa­tius­in­sti­tuut een Open Dag voor belang­stel­len­den op de leslo­ca­tie De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang. Wil je sterker staan in jouw geloof, krachti­ger om anderen te helpen hun weg te vin­den in het geloof? Volg dan de Open Dag! De dag begint om 9.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring; het pro­gram­ma van de Open Dag begint om 10.30 uur.

Op de Open Dag kun je kennis­ma­ken met het St. Boni­fa­tius Instituut, het studie- en vor­mings­cen­trum van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dat ook open staat voor belang­stel­len­den van elders. Van harte welkom!

De dag stond eer­der gepland op zater­dag 8 mei maar is toen van­wege Covid niet door­ge­gaan.

Pro­gram­ma
Vanaf 10.30 uur bie­den we een pro­gram­ma, waarin stafle­den uitleg geven over de opzet van de studie en moge­lijk­he­den die de studie biedt. Voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn er bij­voor­beeld moge­lijk­he­den om diaken of cate­chist te wor­den.

Het is de bedoeling dat een aantal stu­den­ten ver­tellen over hun motivatie voor de studie en hun erva­ringen. Er is uit­ge­breid gelegen­heid uw vragen te stellen en met elkaar en met stu­den­ten die al op het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren.

De Open Dag zal tot ongeveer 13.00 uur duren. Uite­raard zullen we de nodige vei­lig­heids­maat­re­ge­len in acht nemen in ver­band met het corona­vi­rus.

Details
wat: Open Dag Oplei­dings­in­sti­tuut St. Boni­fa­tius
datum: zater­dag 19 juni 2021
tijd: 09.00 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
10.30 uur Aanvang pro­gram­ma
13.00 uur Afslui­ting
plaats: De Tilten­berg, Zil­ker­duin­weg 375, Vo­ge­len­zang
aanmel­den: Studieprefect Diederik Wienen
06 – 8325 7925
dwienen@tilten­berg.org
web­si­te: www.bo­ni­fa­tius­in­sti­tuut.nl

 

Terug