Woord van de Bisschop Mgr. Punt

Een liefdesverhaal in de Veertigdagentijd

Als we om ons heen kijken in de wereld van vandaag, dan dringen zich al gauw allerlei negatieve en gewelddadige dingen op de voorgrond.Zonder het te weten of te willen, kunnen we daardoor terneer gedrukt worden. In ons gemoed weerspiegelt zich zo vaak de onrust van een wereld die God niet goed meer vinden kan, een wereld vol dreiging en spanningen. En je kunt begrijpen dat velen, en lang niet altijd de slechtsten, de druk van al dat negatieve niet meer uithouden en wegvluchten. Wegvluchten in die schijnwereld van een kant en klaar ‘instant geluk’. Ze vallen voor de begoocheling van drugs of storten zich in kortstondige genoegens en hobbelen maar wat verder heen over de diepere vragen van het leven. Het is de tragiek van onze tijd dat zovelen zijn losgeraakt van hun geestelijke grondslag en zijn vastgelopen in het louter materiële, het aardse, en dan moeten ervaren dat ze daarin geen echte levensvervulling kunnen vinden. Het is een ervaring die zo prachtig beschreven wordt in de bekende parabel van de ‘Verloren Zoon’, of misschien juister, van de ‘Barmhartige Vader’. Een parabel van Jezus, die centraal staat in deze tijd.

Lees de volledige boodschap door te klikken op onderstaande link.

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=wobi&id=3631

 

Terug