Vrijdag 11 juni Hoogfeest Heilig Hart van Jezus

De maand juni is Heilig Hart maand en op vrijdag 11 juni vieren we het ‘Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus’. Op deze dag danken we Hem voor zijn grote liefde, dat Hij voor ons zijn leven op het Kruis heeft gegeven. Hij geeft ons waarlijk zijn Hart vol liefde om ons te verlossen.

Laten we op die dag vooral Jezus danken voor zijn liefde en met grote eerbied en dankbaarheid Hem ontvangen in de Heilige Eucharistie. Juist daarin geeft Hij zijn Hart, zijn liefde aan ieder van ons.

U bent uiteraard van harte welkom bij de Eucharistieviering op vrijdag 11 juni in de Petrus en Pauluskerk om 9.30 uur.

Achterin onze kerk en in onze Mariakapel zijn noveenkaarsen van het Heilig Hart verkrijgbaar die u deze maand kunt branden.  De kosten voor een Noveenkaars bedragen  € 5,00 per stuk

 

 

 

Terug