Vleermuizenonderzoek in de Petrus en Pauluskerk

Een onderzoeksteam heeft afgelopen tijd  onderzoek gedaan naar het aantal vleermuizen en het aantal vleermuissoorten dat op de kerkzolders van de Petrus en Pauluskerk huist.

Bij de eerste twee bezoeken is de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) gevonden (zie foto). Deze soort komt het meeste voor op kerkzolders, meer dan andere soorten. Deze soort is goed te herkennen aan de grote oren. De twee insecten die tijdens deze bezoeken zijn gevangen waren gemaskeerde roofwantsen (Reduvius personatus). Deze worden helaas niet gegeten door de grootoren.

Bij bezoeken op 22 en 23 juni zijn er geen gewone grootoorvleermuizen gevonden, maar wel een gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Dit is de kleinste vleermuis in Nederland. Zoals u op de foto’s ziet kunnen ze zich op de meest onopvallende plekken verstoppen. Deze zat dan ook helemaal beneden aan de zijkant van het schip. Bij deze bezoeken zijn geen insecten gevangen.  vermoed wordt dat er bijna geen insecten op de kerkzolders zitten en dat de vleermuizen dus vooral buiten jagen.

Bij een avondbezoek op 15 juni is er ook buiten de kerk gekeken naar vleermuizen. Hier is gestaan met een batdetector en  er zijn twee soorten vleermuizen gezien; De gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en de ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii). Deze twee waren aan het jagen tussen de bomen die voor de kerk staan. Er is ook twee keer een grote vleermuis gehoord, maar helaas is men er niet achter gekomen welke soort dit was, maar kijkend naar de omgeving en het tijdstip waarop hij vloog denkt men dat het een laatvlieger (Eptesicus serotinus) was. Hij vloog over en maakte geen gebruik van de bomen rond de kerk om te jagen.

Onze kerk blijkt dus een belangrijke plek voor diverse vleermuizen te zijn om te ‘roesten’, meer informatie over de vleermuizen kunt u lezen in onderstaand PDF bestand.

Lees alles over de vleermuizen in de Petrus en Pauluskerk in deze folder

Terug