Vieringen Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november.

Allerheiligen

Op zondag 1 november om 9.30 uur is er een viering in onze kerk waarin de mis van Haydn zal worden gezongen door een dameskwartet, pastoor Jan Jaap van Peperstraten zal voorgaan in deze viering.  Aangezien wij 30 mensen mogen toelaten dient u voor deze viering vooraf een plaats te reserveren.

Aan het feest van Allerheiligen zijn verschillende andere vieringen voorafgegaan. De eerste was in de zevende eeuw en was de jaarlijkse herdenking van de inwijding van het voormalige pantheon te Rome als kerk van Maria en alle martelaren. Het tweede was in de 8ste en 9de eeuw (en werd gepropageerd door de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome) en betrof de gedachtenis van alle categorieën van hemelingen (Maria, engelen, aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren, priesters en andere geloofsleraren, de godgewijde maagden en de monniken en alle anderen die in hun gezelschap de aanschouwing van God genieten).

 

Allerzielen

De Eucharistieviering op Allerzielen in onze kerk is op maandag 2 november en begint om 19.00 uur. Kapelaan Antonio Tocco zal voorgaan in de Eucharistie. Tijdens deze viering worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en branden wij een kaars voor hen.  Na afloop van de viering is er vanwege de Coronamaatregelen helaas geen gelegenheid om na te praten achter in de kerk of een kopje koffie of thee te drinken. Aangezien wij 30 mensen mogen toelaten dient u voor deze viering vooraf een plaats te reserveren. Nabestaanden die dit jaar een uitnodiging hebben ontvangen om deze viering bij te wonen krijgen hierbij voorrang. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.

De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Johannes XIX nam deze traditie over voor de gehele kerk. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden. Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden.

 

Wilt u de viering op zondag 1 november of maandag 2 november bij wonen of  dat er ook voor een van uw dierbare overledenen wordt gebeden dan kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat om een plaats te reserveren en/of  een misintentie op te geven. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur, telefoonnummer 072 58 125 53. Een email sturen is ook mogelijk ppb@rkparochiebergennh.nl

Terug