Viering Aswoensdag 14 febuari om 19.00 uur in onze kerk

Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag kunt u tijdens de viering een kruisje van as op uw voorhoofd ontvangen om u aan te sporen tot bezinning, boete en bekering.
Aswoensdag is een vastendag. Komt u ook op woensdag 14 februari naar de Eucharistieviering in Bergen om 19.00 uur om het Askruisje te halen? U bent van harte welkom. Het Benedictuskoor
zal de zang verzorgen en Kapelaan Antonio Tocco zal voorgaan in de viering.

Veertigdagentijd
De Veertigdagentijd is traditioneel een periode van bezinning. Tegenwoordig is er zoveel luxe in ons leven, dat er ook andere mogelijkheden zijn om te bezinnen. Er zijn allerlei manieren om invulling te geven aan de Veertigdagentijd. We nodigen u van harte uit om samen met ons
de spirituele en solidaire betekenis van de Veertigdagentijd nog sterker uit de verf te laten komen.

 

Terug