Viering Allerzielen, 2 november om 19.00 uur

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. De Eucharistieviering op Allerzielen in onze kerk is op woensdag2 november en begint om 19.00 uur. Het Benedictuskoor zal de zang verzorgen.

Tijdens deze viering worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en branden wij een kaars voor hen. Na afloop van de viering is er gelegenheid om nog even samen na te praten achter in de kerk en eenkopje koffie of thee te drinken. U bent van harte welkom.
Terug