Vieren en Herdenken, Allerheiligen (1 nov.) en Allerzielen (2 nov.) in onze kerk

Allerheiligen

Aan het feest van Allerheiligen zijn verschillende andere vieringen voorafgegaan. De eerste was in de zevende eeuw en was de jaarlijkse herdenking van de inwijding van het voormalige pantheon te Rome als kerk van Maria en alle martelaren. Het tweede was in de 8ste en 9de eeuw (en werd gepropageerd door de geestelijke raadslieden van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome) en betrof de gedachtenis van alle categorieën van hemelingen (Maria, engelen, aartsvaders en profeten, apostelen en martelaren, priesters en andere geloofsleraren, de godgewijde maagden en de monniken en alle anderen die in hun gezelschap de aanschouwing van God genieten).  Op vrijdag 1 november is er een viering in onze dagkerk om 19.00 uur, pastoor Franklin Brigitha zal voorgaan in deze viering.

 

Allerzielen

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.

De traditie stamt, voor zover bekend uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. In de 14de eeuw werd deze herdenkingsdag algemeen in de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Johannes XIX nam deze traditie over voor de gehele kerk. Het is een dag waarop wordt gebeden voor de zielen van alle doden. Een oud gebruik is, om naar het kerkhof van vrienden en familie te gaan om bloemen te plaatsen, kaarsen op te steken en te bidden.

De Eucharistieviering op Allerzielen in onze kerk is op zaterdag 2 november en begint om 19.00 uur. Het Benedictuskoor zal de zang verzorgen en pastoor Franklin Brigitha zal voorgaan in de Eucharistie.  Tijdens deze viering worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd en branden wij een kaars voor hen.  Na afloop van de viering is er gelegenheid om nog even na te praten achter in de kerk en een kopje koffie of thee te drinken.

Wilt u dat ook voor een van uw dierbare overledenen wordt gebeden op deze avond dan kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat om een mis intentie op te geven. Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 9.00 t/m 12.00 uur, telefoonnummer 072 58 125 53. Een email sturen is ook mogelijk ppb@rkparochiebergennh.nl

 

 

Terug