Verklaring Signaal Protestantse Kerk en Rooms-Katholieke Kerk over antisemitisme

Met grote zorg zien zowel de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland als de Protestantse Kerk in Nederland dat het antisemitisme sterker wordt. Telkens zijn er incidenten die ertoe leiden dat een onveilig klimaat kan ontstaan voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is ontoelaatbaar. Voor de kerken is het blijvende gesprek met de Joodse gemeenschap in Nederland van groot belang.

We rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen.

Hierbij roepen wij de overheid alsook de gehele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden. Wij zijn als kerken vanzelfsprekend bereid tot nader overleg en verdere samenwerking.

Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland
Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 

(bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=3776&t=Antisemitisme)

Terug