Vastenactie 26 februari t/m 12 april

Dit jaar is de Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. Het is belangrijk dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

In Nederland gaan alle kinderen naar de basisschool en de middelbare school. Ook elders in de wereld krijgen steeds meer kinderen basisonderwijs, al is het maar een paar jaar. Een vervolgopleiding zit er echter vaak niet in. Terwijl je daarmee juist de kans krijgt een vak te leren, waarmee je een inkomen kunt verdienen.

Daarom wil Vastenactie zorgen dat meer jongeren (en volwassenen) naar school kunnen en een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Zoals kleermaker, bakker, winkelier, bijen houden of manden vlechten. Dat helpt echt! Sommige mensen in Mbala, Zambia verdienden bijvoorbeeld hooguit € 100 per jaar, oftewel maximaal € 8,30 per maand. Na een opleiding en begeleiding verdienen ze nu tussen € 20 en € 50 per maand. Daarmee kunnen ze voor zichzelf zorgen.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen naar school gaan en door kunnen leren! Achterin de kerk staan weer de bekende melkbussen waar u een gave in kunt deponeren. U kunt ook een bijdrage aan de Vastenactie geven tijdens de deurcollecte op zondag 15 maart en zondag 5 april 2020. Namens de kinderen bij voorbaat hartelijk dank weer voor uw bijdrage.

Terug