Uitnodiging inspraakavond 10 september a.s.

Aan ouders van leerlingen, ex leerlingen en mogelijk toekomstige leerlingen van Saks scholen.

Betreft: Uitnodiging inspraakavond vanwege behoefte aan merkbare katholieke identiteit op Saksscholen.

Beste ouders,

Hierbij nodigen we u uit om uw mening te laten horen op 10 september aanstaande. Omdat u uw kind heeft laten dopen denken we dat u belang heeft bij deze uitnodiging. Deze uitnodiging is een gezamenlijke activiteit van Saks en de katholieke parochies.

Er worden in de parochies van regio Groot Alkmaar ( Alkmaar Noord en Zuid, Oudorp, Zuid Schermer, Bergen en Schoorl) met regelmaat geluiden gehoord dat ouders iets missen op de school van hun kind. Ze waren over het algemeen bijzonder tevreden over de school van hun kind maar er was een punt waarop ze iets anders hadden verwacht dan wat ze aantroffen op de school. Dit had te maken met de katholieke identiteit. Veel katholieke en niet katholieke ouders hadden gehoopt dat hun kinderen in iedere groep bijvoorbeeld bijbelverhalen zouden horen, dat hun leerkracht wekelijks een methode godsdienst/levensbeschouwing zou gebruiken en dat er op belangrijke feestdagen op zo‘n manier zou worden gevierd, dat de katholieke identiteit van de school merkbaar zou zijn. Kortom dat de identiteit die op de gevel en de website staat ook in de dagelijkse schoolpraktijk merkbaar zou zijn.

Net als alle ouders heeft u zich georiënteerd voordat u een keuze voor een school maakte. U heeft misschien net als veel andere ouders gevraagd wat er gedaan werd aan de identiteit. Sommigen vertelden ons dat ze dan hoorden: “We doen er niet zo veel aan”.  Dat was nu net wat ze niet wilden horen maar welke Saksschool was dan wel bezig met de identiteit. Dit bleek soms af te hangen van de persoonlijke voorkeur van leerkrachten.

Dit is een landelijke trend. Dat bleek uit een onderzoek dat twee jaar geleden werd gehouden en heeft uitgewezen dat ouders iets verwachten van de katholieke school. Ook ouders van Saksscholen zijn hiervoor geïnterviewd. Velen geven aan: ‘Wij kunnen het zelf niet meegeven. We vinden het wel erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Al is het maar dat ze weten wat het verhaal achter de feestdagen is’.

In deze tijd wordt steeds meer belang gehecht aan de persoonlijke groei van kinderen op school. Een aantal ouders heeft daarom hun behoefte onder de aandacht gebracht en we zijn erg blij dat ze gehoor hebben gevonden bij Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur van Saks. Zij neemt de signalen serieus.

Zij nodigt alle ouders uit om op 10 september aanstaande om 20.00 uur bij elkaar te komen. Op deze avond kunt u uw mening geven, uw verwachtingen en ervaringen delen en aanbevelingen doen voor de toekomst. Ouders van ex-leerlingen kunnen over hun ervaringen vertellen en meewerken aan een verbetering van het aanbod op de scholen. Ouders van toekomstige leerlingen hebben nu de kans om hun verwachtingen uit te spreken aan iemand die hier invloed op heeft.

De locatie is nog niet bekend. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Mocht u ouders kennen die zich ook willen laten horen maar geen brief hebben gehad, ook zij zijn van harte welkom. Katholiek en niet katholiek. Misschien kunt u de uitnodiging in uw netwerk verspreiden.

Heeft u vragen?
Neem contact op met het pastoraal centrum van parochie Bergen voor de contactgegevens mevrouw van Gool.

We hopen dat u in groten getale zult komen op deze unieke avond. Meld u svp van tevoren aan via info@matthiaslaurentius.nl dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen en aan wie we de vergaderlocatie moeten doorgeven.

Namens allen,

Liesbeth van Gool,

contactpersoon scholen namens de parochies ‘Groot Alkmaar’

15 juli 2019

Terug