“Stil en verborgen” Pastorale preken van Siem van Diepen

De afgelopen jaren heb ik mijn preken nog eens rustig doorgelezen. Vervolgens heb ik ze gesorteerd op thema en inhoud. Op vrijdag 1 december komt er een boek uit met een keuze uit mijn verzameling. De titel van het boek is: “Stil en verborgen”. Het boek bevat dertig preken die ik in Bergen en Schoorl gehouden heb. Een bescheiden aantal, maar wel gevarieerd.

Het boek laat o.a. zien welke invloed parochianen zelf hebben gehad bij het maken van mijn preken. Losse opmerkingen uit gesprekken. Vragen aan de pastor. Kritische opmerkingen uit de oecumenische bijbelgroep. Maar ook preken naar aanleiding van liederen van het Rememberkoor of het Ritmisch Koor. Voor sommige mensen zal er wel ergens een bekende preek tussen staan. Maar er staan ongetwijfeld ook preken in die u nog nooit gehoord hebt. Het is een boek waarin veel te ontdekken valt.

Op 1 december om 16.30 uur wordt dit boek gepresenteerd in de ontmoetingsruimte van de parochiekerk van Schoorl. Erik Jan Tillema zal mij interviewen. Chantous zingt enkele liederen. Na afloop is het boek te koop voor €  19,50. Het telt 144 pagina’s. Het is ook verkrijgbaar in de boekhandels in Bergen (bij Boekhandel Thomas of bij de Eerste Bergense Boekhandel). En natuurlijk ook bij het secretariaat van de beide parochies. Een mooi boek om in bezit te hebben.

Siem van Diepen

Terug