Rouw en Bid voor slachtoffers Sri Lanka

De wereld werd op Eerste Paasdag opgeschrikt door een verschrikkelijk serie aanslagen op Sri Lanka. Vele mensen kwamen daarbij om of raakten gewond. Onder hen vele katholieken die in hun verschillende kerken waren om Pasen te vieren toen daar een bom afging. De Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie rouwt mee met de overlevenden, de nabestaanden en het Sri Lankaanse volk en bidt voor en met hen voor alle slachtoffers.

Ook paus Franciscus heeft zijn medeleven uitgesproken. Bij het Urbi et Orbi, de pauselijke zegen voor stad en wereld op Eerste Paasdag sprak hij de hoop uit dat het licht van de Verrezen Christus de duisternis van conflicten over de hele wereld zal verlichten. “Ik vertrouw al diegenen die zo tragisch zijn omgekomen toe aan de Heer en ik bid voor de gewonden en voor iedereen die lijdt ten gevolge van deze tragische gebeur­te­nissen”, aldus de Paus naar aanleiding van de gebeur­te­nissen op Sri Lanka.

Mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie: “Op Pasen vieren christenen wereldwijd de verrijzenis van Christus. De bevolking van Sri Lanka wordt juist in deze dagen geconfronteerd met dood en geweld, terwijl het evangelie van Pasen verkondigt dat Christus, de opgestane Heer, de dood heeft overwonnen en zijn vrede schenkt. Nu het gevoel van vrede in Sri Lanka wreed is verstoord, bidden wij in verbondenheid met de bis­schop­pen van Sri Lanka dat katholieke gelovigen en andere christenen in Sri Lanka de weg van de vrede van Christus niet loslaten, ondanks de wrede aanslagen, en dat zij met de andere bevolkings­groepen van Sri Lanka de onderlinge vrede blijven zoeken in dialoog met elkaar”.

De Nederlandse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is gewoon bij dergelijke verschrikkelijke gebeur­te­nissen rechtstreeks meeleven te betuigen aan de betreffende bis­schop­pen­con­fe­ren­tie en zal dat ook in deze situatie doen. In onze kerk zal er dit weekend gebeden worden voor de bevolking van Sri Lanka.

bron: www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Terug