Roepingenzondag, 30 april

Op 30 april is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven.Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’. Het is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen. Op de poster staan jongeren afgebeeld die het Wereldjongerendagen-kruis dragen tijdens de rondgang die dit kruis eind vorig jaar maakte door de Nederlandse bisdommen.”

De tournee met het kruis gebeurde als voorbereiding op de Wereldjongerendagen, die in augustus in Lissabon plaatsvinden. Paus Franciscus heeft als WJD-thema gekozen voor de ontmoeting tussen Maria en haar nicht Elisabeth. Maria die opstaat en met spoed op weg gaat, is een teken en voorbeeld van naastenliefde en van een missionair vuur. De spoed waarmee zij reist, waarop zij eropuit trekt om haar opdracht en missie te volbrengen, staat aan de basis van de oproep van de paus aan alle jongeren: ‘Dat de evangelisatie van de jongeren actief en missionair mag zijn. Het is op die manier dat ze de levende Christus zullen herkennen en van Hem getuigen’.”

Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijk-heid van alle gelovigen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Deurcollecte 30 april Roepingenzondag
Wij willen u vragen om hen die gehoor geven aan hun roeping te steunen door een gift te geven tijdens de deurcollecte op zondag 30 april.  De opbrengst hiervan wordt gebruikt voor de opleiding van priesters, diakens en catechisten.  Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun. Bezoek voor meer informatie over Roepingenzondag: www.roepingenzondag.nl (bron: rkkerk.nl)

 

Terug