Petrus en Pauluskerk maandag t/m vrijdag geopend van 9.00 t/m 12.00 uur

Nu de oorlog in Oekraïne steeds heviger wordt willen we als kerk graag de gelegenheid bieden aan mensen om stilte te vinden, een lichtje aan te steken in de kerk. U kunt ook een berichtje of gebed achterlaten in het gastenboek. U bent van harte welkom.

Laten wij bidden voor vrede en ge­rech­tig­heid in de Oekraïne: dat partijen de weg van dialoog en onderhan­de­lin­gen kiezen in plaats van oorlog en geweld, dat mensen­rechten steeds ge­res­pec­teerd wor­den, bur­gers beschermd wor­den en slacht­of­fers wor­den op­ge­van­gen, dat met de stuw­kracht van de heilige Geest on­ver­moei­baar gewerkt wordt aan ver­zoe­ning en samen­wer­king in Europa.

Onze Mariakapel is van zondag t/m vrijdag geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur. Op zaterdag is de kapel geopend van 10.00 t/m 17.00 uur. U kunt de kapel bezoeken om een lichtje te branden, even tot rust te komen en te bidden tot Maria. De Mariakapel vindt u aan de linkerzijde van onze kerk, de kapel is ook toegankelijk voor minder validen.

Terug