Pausboodschap voor Roepingenzondag

Zondag 3 mei viert de Kerk voor de 57e keer Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden voor roepingen en paus Franciscus gaat in een boodschap aan de gelovigen dieper op het onderwerp in. De Nederlandse vertaling van deze boodschap is nu beschikbaar via onderstaande link:

www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/docs/2020/20200424_Pausboodschap_Roepingenzondag.pdf

De paus sluit in zijn schrijven dit keer aan bij een brief die hij in 2019 bij de 160ste verjaardag van de dood van de heilige pastoor van Ars aan de priesters schreef. Dit omdat ‘zij iedere dag hun leven besteden aan de oproep die de Heer ten dienste van het Volk van God tot hen gericht heeft.’

Tijden hun overtocht op het meer worden de leerlingen bang, maar dan komt Jezus naar hen toe. ‘De Heer loopt over het woelige water, waarbij Hij als het ware de dageraad in het holst van de nacht dwingt op te komen, en bereikt zijn leerlingen, nodigt Petrus uit om Hem tegemoet te komen, redt Hem, wanneer Hij ziet dat hij dreigt te verdrinken, en stapt uiteindelijk in de boot en zorgt ervoor dat de wind gaat liggen.’

De paus vergelijkt dit met de tegenwind die gelovigen kunnen ervaren als ze zich geroepen weten. Hij noemt het een mooi beeld van ‘hetgeen de Heer in ons leven en in het tumult van de geschiedenis bewerkstelligt, vooral wanneer wij ons in een storm bevinden: Hij beveelt de tegenwind te zwijgen en de krachten van het kwaad, van de angst, van de berusting hebben geen macht meer over ons.’

Een gebedenboekje voor Roepingenzondag kunt u hier downloaden:
www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/01/Gebedenboekje-Roepingenzondag-2020.pdf

Terug