Vertrek Pastoor Franklin Brigitha per 1 oktober 2024

Beste parochianen,

Zo vlak voor de zomervakanties wil ik met u een belangrijke mededeling delen. Er is een grote herschikking van priesters van het bisdom gaande wat betekent dat een grote roulatie van priesters zal plaatsvinden. De bisschop heeft mij gevraagd mijn werkzaamheden te vervolgen in de regio Almere, waar ik pastoor wordt van de parochie Zuidelijk Flevoland. In 2022 werd nog voor de katholieke gemeenschap aldaar “de Sint-Bonifatiuskerk” geconsacreerd door bisschop Hendriks.

Binnen onze kerk is het min of meer normaal dat priesters om de zoveel jaar rouleren naar een andere regio. Ik heb 11 jaar morgen werken in de regio Alkmaar en heb daar echt een mooie tijd gehad. Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, die nu in een volgende fase gaan komen. Op zich een goed moment voor mijn opvolger. Want een opvolger komt er, ook als beoogd pastoor. Hij zal zich te zijner tijd zelf aan u voorstellen.

Ik zelf ga nu eerst op vakantie naar mijn geliefde Curaçao en blijf daarna nog actief tot eind september in deze regio. Dat zal dan ook de periode zijn dat wij elkaar zullen ontmoeten en elkaar het “beste” zullen wensen. Wees ervan overtuigd het waren intensieve en uitdagende tijden. Ik heb veel mensen leren kennen: zowel jong als oud, mooie initiatieven meegemaakt, indrukwekkende verhalen aangehoord en vele enthousiaste vrijwilligers mogen ontmoeten. Er waren veel mooie momenten, er waren ook veel moeilijke momenten zoals o.a. van afscheid nemen. Ik neem het allemaal mee naar Almere. Ik wens u een mooie zomer,

Pastoor Franklin. Brigitha

 

Terug