Paasgroet van Pastoor Franklin Brigitha

Beste mensen,

Een ieder die zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap als parochiaan of zoekende in deze crisistijd, heeft wellicht behoefte aan een bemoedigend woord. We zitten nu in de Goede Week, een week die we dit jaar anders zullen vieren. Niet met uiterlijke tekenen en symbolen maar meer innerlijk en in besloten familiekring in een feestelijke sfeer. De invulling van Pasen is dit jaar anders namelijk: samen met je gezin bidden en de dienst volgen op de tv. Het gevaar dat we vooral dit jaar oplopen is, dat we alles aannemen als een herdenking van de historische momenten in het leven van Jezus, zoals de Witte Donderdag met zijn leerlingen aan tafel, Goede Vrijdag zijn lijden en dood en Pasen de opstanding uit de doden.

Maar Pasen vieren is de Heer die tot ons spreekt in deze concrete situatie d.m.v. zijn Woord dat ons verlicht en begeleidt naar zijn koninkrijk. De afgelopen tijd zijn we steeds waakzaam voor de maatregelen die getroffen zijn om het coronavirus te bestrijden. Zo worden we uitgenodigd om waakzaam te blijven, met de lenden omgord en de lampen aan om op de Heer te wachten. De pandemie kan voor ons naast de onzekerheid, de angst en het omgeven zijn door de dood ook een moment van redding zijn!

Pasen vieren is de volheid van de tijd vieren, van onze redding: de Heer is ons meer nabij dan ooit! De Heer komt om ons te troosten om ons te bevrijden van onze angsten en de dood: om onze zonden te vergeven! Hij wil nieuwe mensen van ons maken, opdat wij Hem en onze naasten kunnen liefhebben. Dat wij solidair zijn en blijven in gebed met en voor velen die hun baan verliezen, degenen die gebukt gaan onder het lijden aan het coronavirus, de artsen en het verpleegpersoneel die veel te verduren hebben de laatste maanden en blootgesteld zijn aan veel spanningen en stress, de regeringsleiders die door de spanning beslissingen moeten nemen en soms hierin ook fouten maken. Zo kunnen we de lijst blijven aanvullen.

Ik hoop dat de genade Gods met allen mag zijn en dat wij door de Geest van Jezus Christus verlicht worden in onze harten. Dat onze Paasvreugde mag zijn: gezegend en hoopvol! Jezus Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen! Ik wens u Zalig Pasen en dat wij elkaar nabij zijn in gebed in verbondenheid.

Pastoor Franklin Brigitha

 

De Paasbrief van de Nederlandse bisschoppen kunt u hier lezen:

Paasbrief-Nederlandse-bisschoppen-08-04-2020

 

Terug