Overwegingen pastoor Jan Jaap van Peperstraten

Hierbij bieden wij u de mogelijkheid aan om de overwegingen van pastoor Jan Jaap van Peperstraten thuis te lezen. Er zullen regelmatig overwegingen op deze pagina worden toegevoegd.

 

Zondag 11 oktober, Vertrouwd met overvloed en met gebrek

Broeders en zusters in Christus Stelt u zich voor dat u uw verjaardag gaat vieren, u maakt er een groot feest van, met prachtige uitnodigingen met gekalligrafeerde letters en alles er op en er aan – maar als de dag van het feest daar is krijgt u de ene na de andere afmelding in de groepsapp.  Mijn overweging staat online. U kunt deze viering tevens hier terugkijken: rkparochiebergennh.nl/actueel/bekijk-de-zondagsviering-terug-van-11-oktober-2020/

zwartepeper.blogspot.com/2020/10/vertrouwd-met-overvloed-en-met-gebrek.html

 

Zondag 4 oktober, Een stap te ver

Afgelopen dagen volgde ik een discussie op sociale media over hoe je beslissingen moet nemen in tijden van crisis. En broeders en zusters dat het crisis is hoef ik u niet uit te leggen. Het kwam er op neer dat er twee dingen zijn die je kan doen. Je wacht tot alle bewijsmateriaal binnen is en gaat dán pas beslissen, of je zegt “daar is geen tijd voor, we gaan dingen uitproberen, maar wat je ook uitprobeert – doe geen dingen, of probeer die dingen te voorkomen, die onherstelbare schade opleveren”. Ik was overtuigd door de tweede positie: als er geen tijd is voor uitvoerig onderzoek, handel dan maar vermijd onherstelbare schade. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/10/een-stap-te-ver.html

 

Zondag 27 september 2020, Ik doe niet meer mee

 “Ik doe niet meer mee!” Dat, broeders en zusters, waren de woorden van allerlei bekende Nederlanders en “influencers” – mensen die vinden dat zij invloed hebben op wat andere mensen doen en laten. Ze waren tegen de maatregelen van de regering en wilden hun invloed inzetten om die zoveel mogelijk tegen te werken. U kunt zich voorstellen dat dat best gevaarlijk is, zeker nu het coronavirus weer zo erg oplaait.  Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/09/ik-doe-niet-meer-mee.html

 

Zondag 20 september, Dat is niet eerlijk

Broeders en zusters, als u kinderen heeft bent u vast bekend met de uitroep: “Ja maar, dat is níet eerlijk!!” En dat u dan misschien wel gezegd heeft: “jammer dan, het leven ís ook helemaal niet eerlijk.” Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/09/dat-is-niet-eerlijk.html


Zondag 13 september, Uit Mildheid Leven

Als je het goed hebt, schept dat verantwoordelijkheden naar anderen toe. En dat geldt nog meer als we dat goede in de eerste plaats ontvangen hebben van anderen. Dat geldt voor onrechtvaardige dienaars en dat geldt voor u en voor mij. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/09/uit-mildheid-leven.html

 

Zondag 30 augustus,  Stoere Boy of Brekebeen

Als u terugdenkt aan uw schooltijd had u vast wel een klasgenoot die een beetje de stoere jongen was, maar heel vaak als hij iets stoers zegt of iets stoers doet…. Gaat het mis. Zoals die ene keer dat het een leuk idee leek om de tafeltjes in het klaslokaal op elkaar te stapelen terwijl de leraar even weg was, bijvoorbeeld.  En wie ligt er dan op de grond, onder een stapel tafeltjes? Precies. Die éne klasgenoot. U weet wie het is, maar we noemen hem even Petrus. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/08/stoere-boy-of-brekebeen.html

 

Zondag 24 augustus, In de achtbaan

U heeft vast wel eens, misschien al wat langer geleden in een achtbaan gezeten. In de Efteling misschien of ergens anders in een pretpark. Dan gaat u eerst in zo`n wagentje rustig omhoog en opeens gaat het dan pijlsnel naar beneden, naar boven en ook nog eens over de kop. Zo wordt u dan flink door elkaar geschud voordat je veilig en wel weer stopt op de plaats van bestemming. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/08/in-de-achtbaan.html

 

Zondag 16 augustus, Een groot geloof

Samenleven is altijd ingewikkeld, en in het bijzonder als je te maken hebt met mensen die uit veel verschillende landen en culturen komen. Elke generatie opnieuw moet het samenleven opnieuw worden uitgevonden. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/08/een-groot-geloof.html

 

Zondag 9 augustus, En de zee zal niet meer zijn

Hoe gaan we om met gevaar in ons leven? Rennen we gauw weg als we gevaar zien of storten we er ons rechtstreeks in? We horen deze zondag het verhaal van Petrus die samen met de leerlingen een bijzonder avontuur meemaakt, op de het Meer van Galilea in het land van Israël. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/08/en-de-zee-zal-niet-meer-zijn.html

 

Zondag 2 augustus,  Delen wat je hebt

Jezus, hoe kom je er bij? Vijf broden, twee vissen Jezus! Dat is alles wat er is! Oh, zegt Jezus, “da’s meer dan genoeg”. En ze worden aan het werk gezet.  Uitdelen. En het is ook genoeg. Iedereen gaat voldaan van tafel!  Hoe? Moet je niet vragen. Het is een wonder, een overdaad van de Heer om zijn volk te helpen door een moeilijke tijd heen te komen.  Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/08/delen-wat-je-hebt.html

 

Zondag 19 juli, Het onbelangrijke onkruid

Stelt u zich eens voor u heeft een mooie nieuwe volkstuin in gebruik genomen. Zo`n fijne grote van tweehonderd vierkante meter. Wat een leuke hobby is dat, tuinieren! Het is goed voor de gezondheid om lekker in de tuin te werken en de verse groenten uit eigen tuin te eten. Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/07/het-onbelangrijke-onkruid.html

 

Zondag 12 juli, Je gaat het zien als je het doorhebt

Het is u misschien wel eens overkomen dat u een boek herleest uit uw jeugd. Misschien wel een boek dat  u voor de leeslijst moest lezen en waar u toen de schouders over ophaalde. Nu slaat u het weer open als en als u het herleest denkt u opeens: wat een bijzonder boek is dit! Waarom zag ik dat al die jaren geleden niet in? En al die wijze lessen die er in staan, die zag ik dertig, veertig jaar geleden niet!  Mijn overweging staat online. 

zwartepeper.blogspot.com/2020/07/je-gaat-het-zien-als-je-het-doorhebt.html

 

Zondag 5  juli,  Vakantie met God

Wat een goede, sterke woorden horen we vandaag. “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.”. We staan voor de drempel van de grote vakantie en we hopen in de zomer te vinden wat we in de voorgaande maanden niet vonden; wat rust en verlichting. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/07/vakantie-met-god.html

 

Zondag 28 juni,  Geven en nemen

Lang geleden, toen ik nog student was had ik een bijbaan op de beleggingslijn van een grote bank. Mensen die aandelen of opties wilden kopen belden ons dan en wij handelden die transactie af. De studenten die daar werkten waren natuurlijk vaak geïnteresseerd in allerlei soorten financiële producten en beleggingsstrategieën. Op een gegeven moment was er iets wat heel populair was. Het heette een “winstverdriedubbelaar”: een soort product dat beloofde dat je nóg sneller geld kon verdienen! Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/06/geven-en-nemen.html

 

Zondag 20 juni, Goed Nieuws vanaf de Daken

Ik sprak een tijdje geleden een vriend. Het is iemand die heel goed is onderlegd hij weet heel veel over politiek en maatschappelijke problemen. We hadden het over de coronacrisis en wat dat allemaal met mensen deed. En waarom juist nu er zoveel onrust is, en zoveel onlusten uitbreken. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/06/goed-nieuws-vanaf-de-daken.html

 

Zondag 14 juni, Sacramentsdag
Vernederd en hongerig….

Broeders en zusters.Vandaag vieren we het hoogfeest van het lichaam en bloed van Christus, Sacramentsdag. Een bijzondere dag omdat het op de dag af drie maanden geleden is dat het kerkelijke vieren ophield omwille van de maatregelen tegen het Coronavirus. Drie maanden lang zijn de gelovigen verstoken geweest van het sacrament van de Eucharistie, de werkelijke tegenwoordigheid van Christus zelf.  Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/06/vernederd-en-hongerig.html

 

Zondag 7 juni, Hoogfeest Heilige Drie-Eenheid
Het Zegel van de Liefde

De Drie-Eenheid zo zeggen mensen, dat is een groot mysterie. Maar wel een uitnodigend mysterie, we mogen God als  Drie-Eenheid leren kennen! En als we iemand willen leren kennen, kijken we in de eerste plaats kijken naar wat iemand doet. Met God is dat niet anders. En al in de eerste bladzijden van de Bijbel zien we die Drie-Ene God scheppend en handelend optreden. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/06/het-zegel-van-de-liefde.html

 

Hoogfeest van Pinksteren, 31 mei
Opdracht en Kracht
Een tijdje geleden kreeg ik een stembiljet in de bus. Een stembiljet voor de priesterraad. Dat is een raad die advies geeft aan de bisschop als hij moeilijke keuzes moet maken. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/opdracht-en-kracht.html

 

Zondag 24 mei
Overweging, Geen Cruiseschip Maar Veldhospitaal
Het evangelie dat we vandaag lezen hoort bij een lange redevoering van Jezus, het is best een moeilijke tekst. Maar het gaat er over dat er twee geesten, we zouden ook kunnen zeggen twee machten of twee principes zijn waar we mee te maken hebben. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/geen-cruiseschip-maar-veldhospitaal.html

 

HEMELVAART, donderdag 21 mei
Overweging, Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld
Ziet, ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Deze afsluitende woorden van het Evangelie van vandaag zetten me al een paar dagen aan het denken. Vooral in deze dagen van thuiswerken en afwachting. Van een goeddeels stilgevallen maatschappelijk leven. Veel mensen voelen zich eenzaam. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/ik-ben-met-u-alle-dagen-tot-aan-het.html

 

Zondag 10 mei
Overweging, Dichte grenzen?

We hebben deze zondag het Evangelie lezen over de verrezen Jezus die zijn leerlingen voorbereid op zijn Hemelvaart. Jezus Christus zal als eerstgeborene uit de doden de weg vrijmaken naar het “Huis van de Vader” waar plaats is voor velen. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/dichte-grenzen.html

 

Zondag 26 april
Overweging, De Emmausgangers
Deze zondag lezen we het evangelie van de Emmausgangers. Twee leerlingen van Jezus hebben de moed opgegeven. Jezus is dood en begraven, er lijkt geen toekomst meer te zijn. Met een tas vol verhalen en herinneringen gaan ze teleurgesteld terug naar huis. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/de-emmausgangers.html

 

Zondag 18 april
Overweging Beloken Pasen, Vrede en Vergeving,

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.”  Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/vrede-en-vergeving.html


Overweging Paaswake,  Het Lege Graf
Broeders en zusters, beste mensen. De leerlingen vinden vanavond een leeg graf terug. Het graf van hun leraar, hun vriend Jezus. Hun vriend van wie zij geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen. Hem haastig in dat zelfde graf moesten leggen waar ze nu bij staan. Dat lege graf. Mijn overweging staat online: 

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/het-lege-graf.html

 

Palmzondag overweging, onze Koninklijke Roeping, Waardigheid en Macht.
We vieren deze zondag Passiezondag, of Palmpasen. Vandaag had ik eigenlijk in de Pius-X kerk moeten zijn, voor de familieviering. Dan gaan we in optocht rond met de palmtakken die de kinderen zo mooi versierd hebben. Die vrolijke optocht moet nu wachten tot volgend jaar. Hopelijk is die dan ook dubbel zo groot! Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/onze-koninklijke-roeping-waardigheid-en.html

 

Woorddienst voor zondag 22 maart 2020
zwartepeper.blogspot.com/2020/03/woorddienst-voor-zondag-22-maart-2020.html

 

Overweging 19 maart 2020
Donderdag 19 maart is het de feestdag van Sint Jozef, beschermheilige van het huis, het gezin en het werk. Een ideale heilige voor thuiswerkers! Hoe kunnen we van Jozef leren hoe we om moeten gaan met moeilijke tijden? Mijn overweging (audio & tekst) staat online: 

zwartepeper.blogspot.com/2020/03/overweging-19-maart-2020.html

 

Verkondiging en mededeling voor zondag 15 maart 2020
zwartepeper.blogspot.com/2020/03/verkondiging-en-mededeling-voor-zondag.html

 

 

 

Terug