Preken pastoor Jan Jaap van Peperstraten

Hierbij bieden wij u de mogelijkheid aan om de preken van pastoor Jan Jaap van Peperstraten thuis te lezen. Er zullen er regelmatig worden toegevoegd.

 

Preken mei 2024

zwartepeper.blogspot.com/2024/05/

 

Preken april 2024

zwartepeper.blogspot.com/2024/04/

 

Preken maart 2024

zwartepeper.blogspot.com/2024/03/

 

Preken februari 2024

zwartepeper.blogspot.com/2024/02/

 

Preken januari 2024

zwartepeper.blogspot.com/2024/

 

Preken december 2023

zwartepeper.blogspot.com/2023/12/

 

Preken november 2023

zwartepeper.blogspot.com/2023/11/

 

Zondag 29 oktober, 30ste zondag door het jaar

Beste mensen, Ik had een tijdje geleden een gesprek met een islamitische jongeman. Hij is nogal orthodox in zijn geloofsbeleving en praat daar ook heel open over. Ik had niet direct veel verwachtingen bij het gesprek. Ik spreek wel eens vaker met mensen die heel anders in het leven staan en vaker dan niet worden het dan toch vaak welles-nietes gesprekken waar niemand wat bij wint.

zwartepeper.blogspot.com/2023/10/30ste-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 22 oktober, 29ste zondag door het jaar

Beste mensen, Vandaag een korte lezing met een heel sterk beeld. De Farizeeën proberen Jezus te vangen met zijn eigen woorden in de hoop hem in problemen te brengen met de autoriteiten van dat moment: de Romeinse bezetter. Die wil belastinggeld zien, onder andere, want de schatkist wordt gevuld. De Joods bevolking voelt dit gezag als vreemd aan, illegitiem. Tegelijkertijd moet iedereen – hoog of laag – zich naar dit onrecht schikken. Je hebt geen andere keus als je wilt bestaan. Er is misschien een kleine groep die openlijk collaboreert – zoals de Tollenaars – maar de grootste groep accomodeert: ze schikken zich in. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/10/29e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 8 oktober, 27ste zondag door het jaar

Beste vrienden Wat een moeilijke lezing om vandaag te horen. Nadat we gisteren bedolven zijn onder akelige berichten en zelfs afzichtelijke beelden van de aanslagen in het grensgebied van Israël en de Gazastrook. Dan ga je naar de kerk voor een woord van vrede en, tja. Dan krijgen we deze lezing.  “Evangelie” betekent “goed nieuws”, maar waar zit het goede hem in? Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/10/27e-zondag-door-het-jaar-a.html

Zondag 1 oktober, 26ste zondag door het jaar

Beste vrienden, Niet alles is wat het lijkt te zijn. De buitenkant rijmt niet altijd op de binnenkant. Het domein van het hart en de openbare wereld waarin we onze rollen spelen zijn twee dimensies. Als het goed is zijn die in harmonie met elkaar, vormen die één geheel. Mijn preek staat onelin:

zwartepeper.blogspot.com/2023/09/26e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag  24 september, 25ste zondag door het jaar

Broeders en zusters, als u kinderen heeft bent u vast bekend met de uitroep: “Ja maar, dat is níet eerlijk!!” En dat u dan misschien wel gezegd heeft: “jammer dan, het leven ís ook helemaal niet eerlijk.” Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/09/25e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

 

Zondag 17 september, Vredeszondag, 24ste zondag door het jaar

Beste vrienden, Door de geschiedenis van het christendom heen is altijd veel gediscussieerd over wat de verhouding is tussen geloven aan de ene kant en handelen aan de andere kant. Dan wordt er gediscussieerd of het ene belangrijker is dan het andere, en of het één zonder het ander kan bestaan. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/09/24e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 10 september, 23ste zondag door het jaar

Beste vrienden, Één van de dingen waar ik mee heb moeten leren omgaan toen ik acht jaar geleden gewijd ben en voor de kerk ging werken was dat hoe vaak er wel niet over anderen gepraat wordt. En dan niet in waarderende zin, maar klagend of zelfs aan-klagend. Wat wordt er veel geroddeld in de kerk! (Daarbuiten natuurlijk ook, maar daar gaat het nu even niet om).   Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/09/23e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 3 september, 22ste zondag door het jaar

Beste vrienden, Jezus, Petrus en de leerlingen zijn op reis en zijn in gesprek. Bij deze gesprekken komen er altijd belangrijke lessen naar boven. Vorige week ging het Evangelie ook over Petrus en Jezus, Jezus vraagt de mensen wie hij is en Petrus antwoord: jij bent de Christus, jij bent de Messias. Dat is het moment waarop Petrus zijn naam krijgt. De Rots waarop de Kerk gebouwd wordt. We leren daar een belangrijke les, wie Jezus is! De Koning van Israël! Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/09/22e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 27 augustus, 21ste zondag door het jaar

Broeders en zusters, U heeft vast wel eens, misschien al wat langer geleden in een achtbaan gezeten. In de Efteling misschien of ergens anders in een pretpark. Dan gaat u eerst in zo`n wagentje rustig omhoog en opeens gaat het dan pijlsnel naar beneden, naar boven en ook nog eens over de kop. Zo wordt u dan flink door elkaar geschud voordat je veilig en wel weer stopt op de plaats van bestemming. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/08/21-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 20 augustus, 20ste zondag door het jaar

Broeders en zusters in Christus, Samenleven is altijd ingewikkeld, en in het bijzonder als je te maken hebt met mensen die uit veel verschillende landen en culturen komen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/08/20e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 13 augustus, 19de zondag door het jaar

Beste vrienden, Drie weken geleden stond er een artikel in de krant over de aangekondigde kerksluitingen in één van de samenwerkingsverbanden in West-Friesland. Van de tien kerken in dat verband gaan er binnen nu en tien jaar negen sluiten. Er moet één locatie overblijven, dat is het idee. Daar is natuurlijk veel discussie over. Dat kan niet anders. En naast discussie is er boosheid en verdriet. Tegelijkertijd: de pastoor aldaar legde uit waarom het niet anders kon. En ik denk dat hij gelijk heeft. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/08/19e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 6 augustus, 18de zondag door het jaar

Soms blijken mensen niet te zijn wie je dacht dat ze waren. Je denkt: “dit is iemand die een goede eerste indruk gemaakt heeft: iemand op wie ik kan bouwen”, en na verloop van tijd blijkt dat dat vriendelijke gezicht toch een masker was. En als dat masker afglijdt kan dat een pijnlijk schouwspel zijn. Mijn preek staat online:.

zwartepeper.blogspot.com/2023/08/gedaanteverandering-a.html

 

Zondag 23 juli, 17e zondag door het jaar

Beste vrienden, Als Jezus spreekt over het Rijk der hemelen, dan spreekt hij vaak in gelijkenissen: extreem beknopte, kleurrijke miniverhaaltjes waarin hij als het ware een illustratie maakt van hoe het Rijk der hemelen er volgens hem uitziet. In de tijd van Jezus moest je in eerste instantie mondeling vertéllen wat je dacht. Schrijven was langzaam en kostbaar en een drukpers was er nog niet. Alles wat we over Jezus weten is pas later opgeschreven. En het ís opgeschreven omdat het memorabel was, omdat mensen onthíelden wat hij zei. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/07/17e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 16 juli, 15e zondag door het jaar

Beste vrienden, Het is u misschien wel eens overkomen dat u een boek herleest uit uw jeugd. Misschien wel een boek dat  u voor de leeslijst moest lezen en waar u toen de schouders over ophaalde. Nu slaat u het weer open als en als u het herleest denkt u opeens: wat een bijzonder boek is dit! Waarom zag ik dat al die jaren geleden niet in? En al die wijze lessen die er in staan, die zag ik dertig, veertig jaar geleden niet! Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/07/15e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 9 juli,  14e zondag door het jaar

Broeders en zusters, Wat een goede, sterke woorden horen we vandaag. “Komt allen tot mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken.”. We staan voor de drempel van de grote vakantie en we hopen in de zomer te vinden wat we in de voorgaande maanden niet vonden; wat rust en verlichting. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/07/14e-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 25 juni, 12de zondag door het jaar

Beste vrienden, De afgelopen dagen hebben we veel gehoord over de duikboot die verdwenen is in de buurt van het wrak van de Titanic. En als je de beschrijving leest over hoe die machine in elkaar geknutseld was, er is denk ik geen ander woord voor, dan wordt het je koud om het hart. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/06/12de-zondag-door-het-jaar-a.html

 

Zondag 11 juni, Sacramentsdag

Beste vrienden, Het hoogfeest dat we vandaag vieren, Sacramentsdag, Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Christus is heel bijzonder. We vieren de eucharistie. Nu wordt er elke dag eucharistie gevierd, maar vandaag staan we stil bij wat dat ten diepste voor ons betekent. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/06/sacramentsdag-jaar-a.html

 

Zondag 4 juni, Heilige Drie-eenheid

Beste vrienden, In onze kerk vinden we het heel erg belangrijk dat mensen actief zijn, dingen doen. We hebben een vrijwilligerscultuur en de dagelijkse inzet van vrijwilligers waarderen we enorm. Kosters, acolieten, koorleden: er zou weinig gebeuren zonder hun inzet. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/06/drie-eenheid-jaar-a.html

 

Zondag  28 mei, Pinksteren

Beste vrienden. Als we het geluk hebben wat ouder en wijzer te worden zijn we in een positie om terug te kijken op het verhaal van ons leven. We overzien de dingen die gebeurd zijn, wat we hebben meegemaakt en wat ons overkomen is. In de dagelijkse roes van gebeurtenissen zien we alleen maar wat er gebeurt, we zien het als losse gebeurtenissen. Pas later leren we dat alles een samenhang heeft, dat alle losse Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/05/pinksteren-jaar-a.html

 

Zondag 21 mei, zevende zondag in de Paastijd

Beste vrienden, Het evangelie dat we vandaag lezen hoort bij een lange redevoering van Jezus, het is best een moeilijke tekst. Maar het gaat er over dat er twee geesten, we zouden ook kunnen zeggen twee machten of twee principes zijn waar we mee te maken hebben De geest van eenheid en de geest van verdeeldheid. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/05/zevende-zondag-paastijd.html

 

Hemelvaart 2023

Beste vrienden, Een van de Bijbelse begrippen waar ik wel eens over spreek is het idee van goddelijke pedagogie , het idee dat God mensen, maar ook groepen en volken langzaam maar zeker voorbereid op een grote taak.  Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/05/hemelvaart-jaar-a.html

 

Zondag 7 mei, vijfde zondag in de Paastijd

Beste vrienden, In het leven hebben wij vele wegen te gaan: letterlijke wegen in de wereld en ook een geestelijke weg. Vanaf de vroegste dagen van het Oude Testament wordt het geestelijk leven voorgesteld als een reis. Soms is dit een reis die vrijwillig aangegaan wordt, soms een tocht waarop we worden meegenomen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/05/vijfde-zondag-in-de-paastijd-a.html

 

Zondag 23 april,  derde zondag van de Paastijd

Beste vrienden, Het is soms moeilijk om te preken over een bekende lezing, en misschien is het ook extra moeilijk om naar zo`n preek te luisteren. We kunnen heel makkelijk denken dat het evangelie dat we vandaag lezen voor zichzelf spreekt, dat de symboliek ons volledig duidelijk is. Wat voegt een preek dan nog toe?  Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/04/derde-zondag-van-de-paastijd-jaar-a.html

 

Zondag, 9 april, Hoogfeest van Pasen

Beste vrienden, De lente is één van mijn favoriete seizoenen. Dat komt niet alleen omdat alles weer tot leven komt, en het weer wat aangenamer is maar ook omdat ik een bijzondere hekel heb aan de winter.  Het staat verder iedereen vrij om de winter een gezellig of mooi seizoen te vinden maar, ik deel die mening niet.  Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/04/paaszondag-2023.html

 

Zaterdag 8 april, Paasnacht

Beste vrienden, Deze nacht is anders dan alle andere nachten. Deze nacht, méér dan de kerstnacht, méér dan welk ander feest van de Kerk dan ook is de as waar onze Kerk om draait. We vieren de overwinning van de Heer, de overwinning van het Leven dwars door de dood heen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/04/paasnacht-2023.html

 

Witte Donderdag

Beste vrienden,Weinig dingen zijn belangrijker in het leven dan dat je op bepaalde momenten samen eet. Dat je elkaar ontmoet en met elkaar datgene deelt wat leven geeft. Voedsel is niet zomaar brandstof, geen uitgewogen verzameling calorieën en voedingsstoffen. Voedsel, en het delen van voedsel bij maaltijden geeft ook betekenis aan ons leven. Geen maaltijd in ons leven is betekenisloos, en sommigen blijven ons ons hele leven bij. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/04/witte-donderdag.html

 

Zondag 26 maart, vijfde zondag van de Vastentijd

Beste vrienden, De Heer zoekt de mensen op die er niet toe doen. De afgelopen weken hebben we bijvoorbeeld gelezen over de Samaritaanse vrouw. Een buitenstaander het Joodse volk. De blindgeborene, een uitgestoten gehandicapte met een te grote mond, en nu Lazarus die overleden is. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/03/vijfde-zondag-vastentijd.html

 

Zondag 19 maart, vierde zondag van de Vastentijd

Beste vrienden, Lang geleden, u weet misschien dat ik ooit filosofie heb gestudeerd heb, had ik met een medestudent een discussie over kennis. En dan vooral over het probleem dat mensen absoluut blind kunnen zijn voor een waarheid die ze recht in de ogen staart. En die vriend zei toen tegen mij: “iets begrijpen is niet los te zien van iets willen begrijpen”. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/03/ziende-blind.html

 

Zondag 9 maart, derde zondag van de Vastentijd

Beste vrienden, Je hoeft de krant maar op te slaan of de televisie aan te zetten en je wordt geconfronteerd met onrust en ontevredenheid. De één is bang dat alle veranderingen in de samenlevingen betekenen dat ze kwijtraken wat ze hebben. De ander gaan alle veranderingen niet snel genoeg. De derde maakt het niet uit of er wat verandert of niet, omdat hij weet dat wat er ook gebeurt – zíj er toch geen last van hebben. Dat levert een explosief mengsel op – en dat merk je. Want iedereen die zijn zin niet krijgt wijst naar iemand anders. En als er geen zichtbare verantwoordelijke beschikbaar is, dan vindt men wel een onzichtbare – een mysterieus en geheimzinnig complot dat enkel bestaat om hén dwars te zitten. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/03/bij-de-bron.html

 

Zondag 5 maart, Tweede zondag van de Vastentijd

Beste vrienden, Misschien heeft u wel eens gedacht terwijl u ergens op vakantie was – op een fijne plek, het weer is heerlijk, u bent lekker aan het eten, misschien met een glaasje wijn erbij met mensen waar u graag mee samen bent – dat u denkt: konden we hier maar blijven, kon dit moment maar altijd duren. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/03/verleden-heden-toekomst.html

 

Zondag 26 februari, Eerste zondag van de Vastentijd

Beste vrienden, Als kinderen is ons misschien ooit wel eens verteld dat het soms zo is alsof er op je schouders een engeltje en een duiveltje zitten. Als je dan gedachten krijgt die niet goed zijn, om iets te doen wat niet mag – dan stellen we ons voor dat dat duiveltje ons dat influistert. Dan is het zaak om goed te luisteren naar het engeltje op de andere schouder. Die heeft meestal beter advies. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/02/eerste-zondag-vastentijd-a.html

 

Aswoensdag, 2023

Afgelopen week was het Valentijnsfeest, een leuke dag voor mensen die hun geliefde in het zonnetje willen zetten en willen vieren dat ze samen zijn. Heel aardig is dat. Van dagen als Valentijnsdag leren we dat relaties niet altijd vanzelfsprekend zijn. Elke relatie vraagt werk, je kan niet zomaar achterover gaan zitten en dan klagen als de relatie hapert en stilvalt! Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/02/aswoensdag-2023.html

 

Zevende zondag door het jaar, zondag 19 februari 2023

Beste vrienden, Volgende week is het exact een jaar geleden dat het Russische leger Oekraïne aanviel, in een poging het hele land te bezetten en het Oekraïense volk weer onder de knoet van Moskou te brengen. Het Oekraïense volk vecht letterlijk voor zijn voortbestaan. Overal waar de Russische bezetter de dienst uitmaakt worden Oekraïense boeken verbrand en het spreken van de Oekraïense taal verboden. Miijn preek staat online:


zwartepeper.blogspot.com/2023/02/gods-vijanden-vergaan-zevende-zondag.html

 

Zesde zondag door het jaar, zondag 12 februari 2023

Beste vrienden, We kunnen de krant niet openslaan of de computer aanzetten of we krijgen te maken met “nep-nieuws”: vervalste nieuwsberichten die mensen er toe moeten brengen vóór het ene of tegen het andere te zijn. Of erger nog, er worden allemaal rare complottheorieën gedeeld die er soms zo overtuigend uitzien dat je niet meer goed weet wat nu waarheid is en wat leugen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/02/zesde-zondag-in-gewone-tijd-a.html

 

Vijfde zondag door het jaar, zondag 5 februari 2023

Beste vrienden,

De Nederlandse keuken staat niet bekend om haar intensieve gebruik van kruiden en andere smaakmakers. Voor buitenlandse mensen die kennismaken met de Nederlandse cuisine is dat soms nogal een schok om mee te maken. Als je gewend bent je eten goed te kruiden is het duidelijk dat er nogal wat ontbreekt als die relatief kleine toevoegingen er niet meer zijn. Voor de smaakorganen valt er dan een hele dimensie weg. Over die dimensie wil ik het graag hebben. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/02/vijfde-zondag-in-gewone-tijd-5-februari.html

 

Vierde zondag door het jaar, zondag 29 januari 2023

Beste vrienden, Als u in een boekwinkel komt vindt u daar vele meters aan zelfhulpboeken. Boeken waarin staat hoe je leven er beter uit kan gaan zien. Dat moet je doen door anders te gaan denken of andere dingen te gaan doen. Als je je trouw aan het programma van de schrijver houdt dan belooft hij of zij je gouden bergen. Zulke boeken vinden altijd gretig aftrek. Het idee dat wat we doen of hoe we tegen het leven aankijken invloed heeft op ons levensgeluk zit diep in ons. Er zit ook wel een kern van waarheid in. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/01/vierde-zondag-in-gewone-tijd-2023.html

 

Tweede zondag door het jaar,  zondag 15 januari 2023

Beste vrienden, Er wordt wel eens gezegd: “Een goede naam komt te voet en gaat te paard.”, wat andere mensen over je zeggen, dat maakt uit. Dat geldt voor iedereen, zowel voor kleine als voor grote mensen. Zeer belangrijke mensen nemen dan ook ‘reputatiemanagers’ in dienst. Die moeten de sociale media en het internet in de gaten houden. Als ze merken dat er wilde verhalen over hun cliënten de rondte doen, dan zetten ze allerlei middelen in om de reputatie van hun cliënten te beschermen. Dat is een grote bedrijfstak. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/01/tweede-zondag-in-gewone-tijd-2023.html

 

Hoogfeest DrieKoningen, zondag 8 januari 2023

Op de Eerste Kerstdag hebben we het begin van het Evangelie van Johannes gelezen. We hebben gelezen over het Woord dat van Eeuwigheid af bij God was. En God wil dat Woord aan ons openbaren, want dat Woord zegt wie Hij ten diepste is.  Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2023/01/driekoningen-2023.html

 

Oud en Nieuw 2022

beste vrienden, We zijn samengekomen op de laatste dag van het jaar. Over een paar uur luiden we 2023 in. Een nieuw jaar. Wat zal het brengen? Oud en nieuw is een tijd van terugkijken en vooruitzien. Terugkijken op wat was, wat we allemaal hebben meegemaakt –  en vooruitzien in verwachting op wat komen gaat. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/oud-en-nieuw-2022.html

 

Eerste Kerstdag 2022

Beste vrienden, Deze kerstochtend zijn we samen en vieren we dat we God mogen ontmoeten in de gedaante van een kind. Je zou bijna zeggen: woorden schieten te kort om het daarover te hebben – maar dan zou ik wel erg snel uitgepraat zijn. Dus laten we het omdraaien. Juist op Kerstmis leren we wat het betekent dat we over God kunnen spreken. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/eerste-kerstdag-2022.html

 

Zondag 24 december 2022, Kerstnacht

Beste vrienden,“In elk kind begint een nieuwe wereld”, die uitspraak van Augustinus vertelt ons iets over wat er vanavond gebeurt. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem zodat een nieuwe wereld van start kan gaan. En die nieuwe wereld waar Jezus de spil van is wordt verkondigd door de engel aan de herders. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/kerstnacht-2022.html

 

Zondag 18 december 2022, Vierde zondag van de Advent

Beste vrienden. Stelt u zich voor dat iemand een ziek kind heeft met wie hij dringend naar het ziekenhuis moet. We kunnen ons voorstellen hoeveel haast de ouder wel niet heeft, er mag geen moment verloren gaan! Maar stel dat er een agent is die de ouder staande houdt. Die rijdt immers veel te hard! Maar als de ouder vertelt wat er aan de hand is laat de agent geen moment verloren gaan, hij zet de sirenes en de zwaailichten aan en rijdt voor de ouder uit zodat ze veilig aankomen en het kind op tijd behandeld kan worden. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/vierde-zondag-advent-2022.html

 

Zondag 11 december 2022, Derde zondag van de Advent

Beste vrienden, Alweer een hele tijd geleden las ik een boek van de Arnold Zweig. Een historische biografie. Die lees ik altijd graag omdat ik erg geïnteresseerd ben in mensen, mensen zijn immers leuk. En dan nóg liever mensen die in bijzondere tijden leefden, die zijn nóg interessanter. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/derde-zondag-advent-2022.html

 

Zondag 4 december 2022, Tweede zondag van de Advent

Beste vrienden, In het pastoraat ben je altijd met veel verschillende mensen in gesprek. En dan vallen je ook dingen op aan die mensen. Soms ook kleine dingen. En de laatste tijd valt me steeds meer op dat ik regelmatig mensen zie en spreek die een zegelring aan hun vinger hebben. Een zegelring met een familiewapen erop. Op sommige plekken zie je dat toch net íets vaker dan elders .Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/12/tweede-zondag-advent-2022.html

 

Zondag 20 november 2022, Christus Koning

Broeders en zusters, We zijn aangekomen bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar: het feest van Christus Koning: een feestdag waarop we bijzonder er aan denken dat alles in de wereld uiteindelijk is gericht op onze verlossing door Jezus Christus. Hij is de werkelijke Heer van alle dingen in de hemel en op aarde. Christus Koning wil dát zeggen: alles is in zijn handen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/11/christus-koning-2022.html

 

Zondag 13 november 2022, Geen steen blijft op de ander

Beste vrienden, Aan alles komt een eind. Die woorden speelden door mijn hoofd toen ik deze week in de krant las over een jonge  multimiljardair die vorige maand nog tweeëntwintig miljard dollar waard was, en vandaag niet eens genoeg geld heeft voor een blikje cola. Hij ging in veertien dagen volledig failliet. Zo snel kan het gaan in deze wereld! Alles wat onwankelbaar lijkt, in beton gegoten en volstrekt vanzelfsprekend kan van het één op het andere moment verdampen en verdwijnen als een mistbank in het ochtendlicht. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/11/geen-steen-blijft-op-de-ander.html

 

Maandag 7 november 2022, Presentatie Wetenschapsbijbel

zwartepeper.blogspot.com/2022/11/presentatie-wetenschapsbijbel.html

 

Zondag 6 november 2022, De God van de Levenden

Beste vrienden, Afgelopen woensdag vierden we de gedachtenis van Allerzielen. We hebben gedacht aan en gebeden voor alle mensen die ons in het afgelopen jaar zijn komen te ontvallen. Wij vertrouwen op de belofte dat God wil dat iedereen leven bij Hem vindt. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/11/de-god-van-de-levenden.html

 

Zondag 30 oktober 2022,  Ik zie de God die mij ziet

Beste vrienden, Er stond de afgelopen dagen een stukje in de krant over een kerkgenootschap met een flitsende website en een hele hippe Engelse naam. De leider daarvan zegt dat als je hem veel geld geeft je dan gezegend wordt door God. Die zegen betekent dan – nou ja, niet dat je vergeven wordt of zo – maar dat je dan nog véél meer geld terugkrijgt. Een soort loterij zonder nieten! Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/10/ik-zie-de-god-die-mij-ziet.html

 

Zondag 9 oktober 2022, Wonder en Geloof

Beste vrienden, Als je gezond bent dan neem je dat vaak voor kennisgeving aan. Dat vind je dan vanzelfsprekend. Misschien vind je zelfs wel dat je gezondheid iets is waar je recht op hebt – omdat je zo verstandig leeft bijvoorbeeld. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/10/wonder-en-geloof.html

 

Woensdag 28 september 2022, Geef ons meer geloof

Beste vrienden, We bevinden ons deze dagen in de nasleep van het moeilijke bericht vanuit ons bisdom dat we in de komende vijf jaar 60% van de kerken zullen moeten sluiten. Na tien jaar zal dat 80% moeten zijn. Ik heb dit vorige week ook aangestipt, ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik er nog eens op terugkom. Dit harde feit is immers de context waarin we de komende jaren kerk zullen zijn. Daar mogen we niet zomaar overheen stappen. Er is geen “business as usual” meer. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/09/geef-ons-meer-geloof.html

 

Zondag 24 september 2022, Het Woord van God is dichtbij

Beste vrienden, Het kan voor velen van u als een pijnlijk bericht gekomen zijn, afgelopen dinsdag in de krant, dat het bisdom besloten heeft tot hele forse maatregelen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/09/het-woord-van-god-is-dichtbij.html

 

Zondag 18 september 2022, De Kinderen van de Duisternis zijn Uitgekookter dan de Kinderen van het Licht

Beste vrienden, Toen ik nog op het seminarie zat gebruikten we altijd de maaltijden samen, met de andere studenten met docenten en vrijwilligers die er soms waren. Het gesprek ging dan vaak over wat er die dag gebeurd was, of op het nieuws was geweest. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/09/de-kinderen-van-de-duisternis-zijn.html

 

Zondag 11 september 2022, Koningin en Kind van God

Beste vrienden, Stelt u zich voor u bent een spannend verhaal aan het lezen, een Engelse detective. Of u bent naar een serie aan het kijken. U zit dan op het puntje van uw stoel. Want daar is dat verhaal voor gemaakt. U komt er niet zomaar achter wie de rijke lord vermoord heeft, verschillende mensen hebben een motief, of een gelegenheid. En écht goede verhalen zetten je dan ook nog op het verkeerde been. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/09/koningin-en-kind-van-god.html

 

Zondag 4 september 2022, Niet meer als slaaf maar als geliefde

Beste vrienden, Het is voor het eerst in zes maanden dat ik weer op de preekstoel sta, het voelt een beetje onwennig. Ik hoop dat ik het nog een beetje kan. We gaan het merken, u gaat het horen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/09/niet-meer-als-slaaf-maar-als-geliefde.html

 

 

24 februari 2022,

Beste mensen,

Wegens terugkerende vermoeidheidsklachten heb ik me twee weken geleden moeten ziekmelden. In deze tijd is duidelijk geworden dat er niet genoeg herstel heeft plaats-gevonden om weer aan het werk te kunnen gaan. Ik vind dat jammer, want ik ben hier graag en zou het liefst zo weer aan de slag gaan.

De afgelopen zeven jaar, en de afgelopen coronajaren in het bijzonder, waren echter een periode van langdurige overbelasting.

Ik zal binnenkort via het bisdom een hersteltraject in gaan en ga daar aan werken. Ik heb goede hoop op herstel. Ik ben lichamelijk gezond en heb een goede conditie. Ik zie het niet negatief in. Een verwachte datum waarop ik terug zou kunnen zijn kan ik helaas nog niet noemen. Ik hoop op jullie begrip hiervoor.

Alle kaartjes en fijne wensen die ik van jullie heb gekregen doen mij veel goed. Ik wil jullie daarvoor bedanken. Houd mij in jullie gebeden en goede gedachten.

Hartelijke groet, en veel zegen over jullie allemaal .
Pastoor Jan-Jaap

 

Zondag 6 februari 2022 , Teamsport

Beste vrienden, Sommige dagen voel ik me, als ik de preek voorbereid, een beetje als Petrus in dit verhaal. Je hebt tijden zitten kijken naar de Bijbelteksten, naar het Evangelie, als naar een onbeweeglijk meer. En je denkt: als ik nou maar één of twee vissen hieruit zou kunnen vangen dan zou ik daar een potje van kunnen koken een mooi verhaal over kunnen vertellen. Maar hoe langer je kijkt, des te minder vis je ziet. En als je er eentje denkt te ontwaren zwemt ‘ie gelijk de diepte in. Buiten bereik. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/02/teamsport.html

 

Zondag 30 januari, Rancune

Beste vrienden, Misschien heeft u in de krant gelezen over dat er een nieuw boek uit is; eigenlijk is het een oud boek maar opnieuw uitgegeven. Het gaat over een pamflet van de vooroorlogse Nederlandse schrijver Menno ter Braak waarin hij, in 1937, waarschuwde voor het opkomende nazisme. Het heet “Het nationaal-socialisme als rancuneleer”, en het probeert de opkomst van dat extremisme te duiden als een beweging die voortgedreven wordt door gevoelens van bitterheid, afgunst en wrok. Het probeert uit te leggen waar die gevoelens vandaan komen en hoe kwalijk hun uitwerking kan zijn. mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/01/rancune.html

 

Zondag 23 januari 2022, Vreugde om het Woord

Beste vrienden, We leven in een wereld die gevuld is met woorden. We worden de hele dag bestookt met nieuwsberichten, toespraken, persconferenties, reclames op de televisie en dingen die mensen zeggen op sociale media. En op zondag krijgt u dan, als kers op de taart, ook nog een preek. Het zou u zomaar kunnen doen duizelen. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/01/vreugde-om-het-woord.html

 

Zondag 16 januari 2022, Feestcoach Jezus

Beste vrienden, Gistermiddag zat ik op de bank in mijn huiskamer wat te lezen in de krant. Het ging over de Britse premier, Boris Johnson. Die had in het voorjaar van 2020 terwijl het hele land op slot zat en je zelfs geen uitvaart mocht houden voor je familieleden, stiekem feest gevierd in zijn kantoor. Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/01/feestcoach-jezus.html

 

Zondag 9 januari 2022, Kiezen en gekozen worden

Beste vrienden, “Ik weet niet meer wat ik moet doen”, zo hoorde ik laatst iemand tegen mij zeggen. “Je kan nergens plannen op maken, ik weet niet welke regels er volgende maand gaan gelden of niet. Het enige wat ik weet is dat, als je geluk hebt. Je een week van te voren wat hoort. Of de scholen opengaan. Of niet. Of mijn winkel open kan. Of niet. Of er wat van beloftes terecht komt. Of niet. Gek word je er van” Mijn preek staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2022/01/kiezen-en-gekozen-worden.html

 

 

 

Archief preken 2020 – 2021

 

 

Terug