Overwegingen pastoor Jan Jaap van Peperstraten

Hierbij bieden wij u de mogelijkheid aan om de overwegingen van pastoor Jan Jaap van Peperstraten thuis te lezen. Er zullen regelmatig overwegingen op deze pagina worden toegevoegd om u steun te bieden in deze moeilijke tijden.

Hoogfeest van Pinksteren, 31 mei
Opdracht en Kracht
Een tijdje geleden kreeg ik een stembiljet in de bus. Een stembiljet voor de priesterraad. Dat is een raad die advies geeft aan de bisschop als hij moeilijke keuzes moet maken. Mijn overweging staat online.

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/opdracht-en-kracht.html

 

Zondag 24 mei
Overweging, Geen Cruiseschip Maar Veldhospitaal
Het evangelie dat we vandaag lezen hoort bij een lange redevoering van Jezus, het is best een moeilijke tekst. Maar het gaat er over dat er twee geesten, we zouden ook kunnen zeggen twee machten of twee principes zijn waar we mee te maken hebben. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/geen-cruiseschip-maar-veldhospitaal.html

 

HEMELVAART, donderdag 21 mei
Overweging, Ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de wereld
Ziet, ik ben met U alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Deze afsluitende woorden van het Evangelie van vandaag zetten me al een paar dagen aan het denken. Vooral in deze dagen van thuiswerken en afwachting. Van een goeddeels stilgevallen maatschappelijk leven. Veel mensen voelen zich eenzaam. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/ik-ben-met-u-alle-dagen-tot-aan-het.html

 

Zondag 10 mei
Overweging, Dichte grenzen?

We hebben deze zondag het Evangelie lezen over de verrezen Jezus die zijn leerlingen voorbereid op zijn Hemelvaart. Jezus Christus zal als eerstgeborene uit de doden de weg vrijmaken naar het “Huis van de Vader” waar plaats is voor velen. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/05/dichte-grenzen.html

 

Zondag 26 april
Overweging, De Emmausgangers
Deze zondag lezen we het evangelie van de Emmausgangers. Twee leerlingen van Jezus hebben de moed opgegeven. Jezus is dood en begraven, er lijkt geen toekomst meer te zijn. Met een tas vol verhalen en herinneringen gaan ze teleurgesteld terug naar huis. Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/de-emmausgangers.html

 

Zondag 18 april
Overweging Beloken Pasen, Vrede en Vergeving,

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: “Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u.”  Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/vrede-en-vergeving.html


Overweging Paaswake,  Het Lege Graf
Broeders en zusters, beste mensen. De leerlingen vinden vanavond een leeg graf terug. Het graf van hun leraar, hun vriend Jezus. Hun vriend van wie zij geheel onverwachts, afscheid hebben moeten nemen. Hem haastig in dat zelfde graf moesten leggen waar ze nu bij staan. Dat lege graf. Mijn overweging staat online: 

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/het-lege-graf.html

 

Palmzondag overweging, onze Koninklijke Roeping, Waardigheid en Macht.
We vieren deze zondag Passiezondag, of Palmpasen. Vandaag had ik eigenlijk in de Pius-X kerk moeten zijn, voor de familieviering. Dan gaan we in optocht rond met de palmtakken die de kinderen zo mooi versierd hebben. Die vrolijke optocht moet nu wachten tot volgend jaar. Hopelijk is die dan ook dubbel zo groot! Mijn overweging staat online:

zwartepeper.blogspot.com/2020/04/onze-koninklijke-roeping-waardigheid-en.html

 

Woorddienst voor zondag 22 maart 2020
zwartepeper.blogspot.com/2020/03/woorddienst-voor-zondag-22-maart-2020.html

 

Overweging 19 maart 2020
Donderdag 19 maart is het de feestdag van Sint Jozef, beschermheilige van het huis, het gezin en het werk. Een ideale heilige voor thuiswerkers! Hoe kunnen we van Jozef leren hoe we om moeten gaan met moeilijke tijden? Mijn overweging (audio & tekst) staat online: 

zwartepeper.blogspot.com/2020/03/overweging-19-maart-2020.html

 

Verkondiging en mededeling voor zondag 15 maart 2020
zwartepeper.blogspot.com/2020/03/verkondiging-en-mededeling-voor-zondag.html

 

 

 

Terug