Opbrengst Vastenactie voor Syrië en Turkije

Afgelopen woensdag 15 februari werd in heel Nederland geld ingezameld voor Syrië en Turkije. De rk-parochies hebben afgelopen weekend gebeden voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving en op zondag 19 februari gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte en de opbrengst van de Vastenactie gaat via de bisschoppelijke Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.

De Vastenactie gaat op 22 februari weer van start. Achterin de kerk staat vanaf 24 februari een vastendoosje waar u een gave in kunt deponeren. Op zondag 5 en 26 maart wordt er een deurcollecte gehouden voor dit goede doel. Wij hopen dat u dit goede doel wil steunen, elke bijdrage is welkom.

U kunt ook een bijdrage leveren door rechtstreeks geld over te maken naar:
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie Den Haag,
o.v.v. Noodhulp Aardbeving

Lokale initiatieven
De bisschoppelijke Vastenactie streeft er naar onder meer via een rechtstreekse lijn naar de caritasorganisaties in Turkije en Syrië zo direct mogelijk hulp te verlenen, maar doet dit ook via kleine lokale initiatieven.Burgeroorlog SyriëWaar in Turkije de infrastructuurnog redelijk op orde is en hulp zo goed als mogelijk georganiseerd kan worden, is dit in Syrië veel moeilijker ten gevolge van de burgeroorlog. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben internationale hulporganisaties niet of nauwelijks toegang (met uitzondering van het Rode Kruis). Bovendien maakt het internationale sanctiebeleid tegen het huidige regime het extra lastig om middelen en geld naar Syrië te brengen.In veel gebieden is de kerk en haar netwerk van initiatieven, gesteund door christelijke NGO’s nog wel in beeld en bereikbaar. Via hen gebeurtveel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Viazusterorganisaties in Europa en viacontacten die Vastenactie heeftmet partners die Vastenactie in het verleden steunde in Syrië, kunnen zijhulp in dit netwerk vankerken op een goede manier aanbieden, waarbij ze actief contact zoeken met initiatieven die noodhulp combineren met zorgen voor water op de iets langere termijn nodig is.

Terug